Vi som jobbar på ÖSP

Vi som jobbar på ÖSP 2018-08-15T11:55:02+00:00

Vi är i dagsläget sammanlagt sju fast anställda som hjälps åt med tidningen och vår reklamateljéverksamhet:

 

 

 

 

Jessica Gustâv, ägare, ansvarig utgivare och annonssäljare
Direkttel: 0156-50 39 38 • E-post: jessica@osp.nu

 

 

 

 

Ralph Hammarström, annonssäljare
Direkttel: 0156-50 39 32 • E-post: ralph@osp.nu


 

 

 

Folke Bagger, grafisk formgivare och reklamateljéansvarig
Direkttel: 0156-50 39 36 eller 0156-191 00 • E-post: folke@osp.nu


 

 

 

Margaretha Gustâv, annonsproduktion och original
Direkttel: 0156-50 39 31 • E-post: margaretha@osp.nu

 

 

 

 

Johan Karlsson, redaktionschef
Direkttel: 0156-50 39 37 • E-post: johan@osp.nu

 

 

 

 

Emma Nyman, redaktion
Tel: 0156-50 39 31 eller 0156-198 00 • E-post: emma@osp.nu