Västerljung växer nära Norrbyvallen

Inflyttningen håller en stadigt hög nivå i hela Trosabygden. Västerljung är inte undantaget, även om tillströmningen inte gått exakt lika lavinartat fort där. Nu har kommunen pekat ut de områden där det är lämpligt att bygga framöver – och markägarna är med på noterna.

Västerljungsprofilen Knut Hanner där det är tänkt att byggas nio nya hus.

"Området" i Västerljung, som inte är särskilt nytt längre. På det här gärdet kan det byggas framöver.

I förslaget på ny översiktsplan är två ytor tydligt gulmarkerade i Västerljung. Gärdet mellan ”området” (en gång i tiden ”nya området”) och Norrbyvallen är det ena. Skogen mellan det gamla bilmuseet och Västerljungs blommors växthus är det andra.

– Båda platserna har sina för och nackdelar men båda möjliggör en utveckling av Västerljungs tätort, säger Linda Axelsson, planchef på Trosa kommun. Den ena är åkermark och den andra saknar än så länge kommunalt vatten och avlopp. Men i Västerljung finns det fornlämningar nästan överallt, så det finns inte så många platser där det är möjligt att bygga. Därför har vi gjort bedömningen att det är de här två platserna som är mest lämpliga att bygga på i nuläget.

Vatten- och avloppsfrågan kommer att lösas.

– Ja, tanken är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp bort till Västerljungs Blommor. Sedan är det upp till markägarna att realisera den nyligen antagna detaljplanen, för det är inte kommunens mark.

Och markägarna har redan kommit igång. Två tomter är redan avstyckade. De tillhör Knut Hanner på Hillsta, som även planerar att stycka av fyra tomter till. Övriga tre blivande tomter tillhör Åke Pettersson och Anette Andersson, som driver Västerljungs Blommor.

– Vi har just skickat iväg ansökan om avstyckning till Lantmäteriet, säger Knut när ÖSP pratar med honom onsdagen den 20 november. Förhoppningsvis får de den med posten redan idag, sedan vet man inte hur lång tid Lantmäteriet tar på sig.

Det handlar om nio hus totalt, vilket är rätt mycket på en liten ort som Västerljung.

För barnfamiljer

Om och när det väl byggs på gärdet som ansluter till Området, blir det troligtvis fler bostäder än tio.

– Erikslund äger marken, säger Linda Axelsson. Vill de sätta igång, så kan de göra det när översiktsplanen väl är antagen.

Enligt Joachim von der Esch på Erikslund ligger det en bit fram i tiden att börja bygga på marken.

– Tanken är att bygga där någon gång, men det är svårt att säga när. De hörde av sig från kommunen och frågade om det kunde bli aktuellt, och det sa jag att det kunde bli. Men längre än så har vi egentligen inte kommit. Det ska göras detaljplaner och så vidare.

I förslaget på ny översiktsplan står det inte specificerat vilken typ av bostäder det ska vara.

– Men det ska vara bostäder som är anpassade efter platsen de står på, säger Linda Axelsson. Så jag kan tänka mig liknande parhus och enplanshus som de som finns på det nuvarande området intill.

Det handlar i alla fall om bostäder dit barnfamiljer ska kunna flytta?

– Precis. Jag tror inte det blir seniorlägenheter, det byggdes ju sådana av Trobo vid Hammarby­vägen för tio år sedan ungefär. Det finns redan andra lägenhetshus också.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post