Väg 57 får stort lyft – här är alla förändringar

Ombyggnationen av väg 57 mellan Järna och Gnesta ska påbörjas inom ett år. – Givetvis är det glädjande att väg-projektet äntligen kommer igång, säger Bengt Tandberg (C), ordförande i Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd.

Väg 57 ska byggas om på många ställen och bland annat ge en säkrare väg till och från Mölnbo.

Frågan om väg 57 har blivit en långkörare. De som bor längs vägen har fått sitta och rulla tummarna i väntan på besked. Nu har Trafikverket gått ut med ny information. ”Just nu förbereder vi oss för det kommande bygget som kan ske redan i höst eller nästa vår, det beror på vår entreprenör som vi håller på att upphandla. I god tid innan byggstarten kommer vi att informera närboende och trafikanter”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Bengt Tandberg är en av dem som tidigare kritiserat att projektet dragit ut på tiden. Han är nöjd över att det äntligen händer någonting, även om byggstarten dröjer.

– Det mest påtagliga för Mölnbo är att man bygger om korsningen med Fristavägen vilket är mycket välkommet, bland annat eftersom många har frestats att göra farliga omkörningar på fel sida av den nuvarande refugen, säger Tandberg och fortsätter:

– Det är också intressant med ett så kallat stigningsfält mellan Mölnbo och Gnesta. Det låter som att det blir mer trafiksäkert för cyklister. Dessutom aktualiserar projektet möjligheten att sänka hastigheten till 40 kilometer i timmen genom den centrala delen av Mölnbo.

Det här händer med 57:an

  • Vägen breddas där det behövs.
  • Mellan körfälten blir det mitträffling, där syftet är att varna trafikanter som är på väg att lämna sitt körfält.
  • Sidoområdena ses över så att de blir fria från hinder. Det förbättrar sikten.
  • Ett stigningsfält görs på sträckan mellan Mölnbo och Gnesta. Med stigningsfälten är tanken att skapa möjligheter att passera långsamtgående fordon på ett säkert sätt.
  • Strax innan Gnesta, vid korsningen mellan väg 57/väg 506 och Harry Martinssons väg, byggs en ny rondell. Rondellen ska fungera som en entré till Gnesta.
  • Korsningen med Fristavägen får en ny utformning med ett körfält för vänstersväng.
  • Korsningarna med väg 500 och väg 501 på sträckan mellan Mölnbo och Gnesta byggs om. De blir dessutom belysta.
  • Anslutningen till väg 505 Hölövägen byggs om, korsningen får en refug och belysning.
  • I Järna byggs det en ny gång- och cykelväg mellan Tavestavägen och Storgatan och korsningen mellan väg 57 och Storgatan byggs om.
  • Busshållplatser längs hela sträckan förbättras.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post