Unika eldriften av Oaxenfärjan invigd till slut

Den 28 september invigdes Oaxenbornas livlina – den klimatsmarta, eldrivna färjan. Färjan har körts på el sedan mitten av januari och barnsjukdomarna är förbi. Dieselmotorerna finns ändå kvar som backup för att verkligen säkra driften. – Det är jätteskönt med eldriften – tyst och inga avgaser, säger Susann Ericsson, arbetsledare och färjeförare.

Ankomst och sedan bandklippning. Den 28 september invigdes den nya elfärjan med pompa och ståt.

Bandklippning!

De inbjudna gästerna, kommunstyrelse och tjänstemän från Södertälje kommun, hämtades på Mörkö-sidan klockan 11 och fick chansen att verkligen njuta av färden över till Oaxen där det enda som hörs från driften är lintrummorna och vågornas skvalp. Vid ankomsten till ön väntade Oaxenborna på piren i solskenet och själva invigningsceremonin inleddes.

− Jag är stolt över vår ö och över oss som bor och verkar här. Vi har gemensamt förberett och genomfört Projekt Elektra. I rimlig tid och också i sammanhanget till en rimlig kostnad, inledde Bengt Astrén, ordförande i Oaxens Samfällighetsförening sitt tal.

Initiativet togs av Kjell Sandberg, som tillsammans med William Sykes och Per Holm gjorde en förstudie med teknisk, ekonomisk och miljömässig analys. I oktober 2018 presenterades den för Trafikverket, som gav klartecken och stöd till projektet.

Tackade för tålamodet

Bengt Astrén beskrev processen från dieseldrift till eldrift. Vid installationen av det nya systemet, var färjan på varv och transporten mellan ö och fastland gick med båt. Han tackade öborna för att de för det mesta visade gott humör och tålamod under installationen och de avbrott som varit oundvikliga.

Under hela projektet har Nils-Olov Lindberg, Trafikverket, intresserat följt de olika faserna.

− Första gången jag såg projektet tänkte jag: att de bara vågar, berättar Nils-Olov Lindberg, Trafikverket. Ett sådant stort projekt med en lösning som få har vågat sig på – att elektrifiera en vägfärja. Det visar väl än en gång att när landsbygd och öbor beslutar sig för någonting blir det resultat!

− Det är roligt att få vara med och inviga den här färjan som har varit på rull ett tag, som funkar så fint och som är så tyst.

Viktig pusselbit för Södertälje

Oaxen är viktig för Södertälje kommun och gör kommunen till en levande skärgårdskommun, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje.

Boel Godner påminner också om att eldriften av färjan är en viktig del av Södertälje kommuns klimatarbete för framtiden. Därefter var det dags för Boel Godner, Hans-Olov Lindberg och Bengt Astrén att gemensamt göra det praktiska arbetet med en invigning, nämligen att klippa bandet. Färjan, för dagen finklädd med flaggspel, tutade glatt – nu är eldriften av Oaxenfärjan ordentligt invigd och driften säkrad för lång tid framåt.

Oaxenfärjan

TIDSPLAN Oktober 2018 presenterades projektet för Trafikverket. Mars 2019 godkändes projektet av Oaxens Samfällighetsförening. Hösten 2019 gjordes installationen. Januari/februari i år intrimning. September invigning.

BYGGNADSÅR 1978. Färjan byggdes på Smögen för Oaxen.

PASSAGERARE Tio personbilar och 60 passagerare per resa.

MAXLAST 40 ton.

VIKT 125 ton.

STORLEK 36 meter lång, 7 meter bred.

Kerstin Holm

E-post