Av föräldrar och barn – för föräldrar och barn

Familjehemsguiden är ett av Trosas största företag. Samtidigt vet relativt få Trosabor vad de sysslar med.

Gerty, Olof och Anton.

Familjehemsguiden huserar på hela övervåningen i den tegelröda gamla Trosa Tryckeri-byggnaden, på Industrigatan. Där jobbar 12 anställda, bland annat rekryterare, konsulenter, behandlare och psykolog. Totalt betalar företaget arbetsgivaravgift för 80 personer, vilket gör det till ett av Trosa kommunens största. Med huvudkontor i Trosa och filial i Stockholm, Göteborg och Östersund, omfamnar verksamheten runt 2000 familjehem i sitt rikstäckande nätverk.

Resan från friggebod till stort familjeföretag startades 1996 av Ulf Höjer och Gerty Fexler Höjer. Tanken är att snart lämna över till sönerna Anton och Olof, som redan jobbar inom företaget som samordnare och konsulent respektive IT-ansvarig.

Vad är det ni som företag gör mer exakt?

ANTON Vi rekryterar, utreder och handleder familjehem – vanliga familjer som har ett överskott av kärlek och därför vill ta hand om utsatta barn. Behovet av familjehem är stort så rekrytering av nya familjer är en viktig del i vår verksamhet. Vid behov kan vi även erbjuda stöd till barnet eller ungdomen och till biologiska familjer där det är stökigt. Det är socialtjänsten som är våra uppdragsgivare och vi försöker erbjuda olika typer av insatser som socialtjänsten önskar hjälp med.

Vad skiljer er från ”soc”?

ANTON Antingen saknar de familjehem och hör av sig till oss som extern aktör. De köper tjänst av oss för att hitta, utreda, utbilda, vägleda och handleda familjehem. Eller så har de redan ett familjehem, men kan inte tillgodose behoven som just det hemmet har. Det kan till exempel saknas kompetens.

Hur ser processen ut om soc hör av sig till er om ett barn?

GERTY De ringer upp våra rekryterare och beskriver barnets eller ungdomens vårdbehov, vilka problem som finns, hur det ser ut i barnets familj, var rent geografiskt det behövs ett hem och om det finns andra förväntningar, som till exempel särskola. Vi matchar barnets behov med våra familjehems kvaliteter utifrån vår utredning och diskuterar tillsammans med familjen  om intresse finns. Om familjen är intresserad av uppdraget så presenterar vi familjehemmet för socialtjänsten. Bjuder in till gemensamt möte och om socialtjänsten fortfarande är intresserad så sker fortsatt planering. Nästa steg är att se över vilka stödinsatser som familjehemmet behöver för att klara av att möta just detta barnets behov. Vårt uppdrag är att utgå ifrån socialtjänstens upprättade vårdplan och genomförandeplan. Här gör vi inte lite som vi vill, utan allt vilar på BBIC – ”Barns behov i centrum” – som är ett kunskapsbaserat underlag.

Men det tar inte slut där?

GERTY Åh nej. Det krävs sedan mycket stöd och täta uppföljningar om hur det går för barnet.

Hon syftar bland annat på att en konsulentstödd familjehemsverksamhet som Familjehemsguiden numera är tillståndspliktig. Det är delvis en konsekvens av de svårigheter som uppstod i samband med den stora vågen av ensamkommande ungdomar som kom till Sverige, då vissa oseriösa aktörer utan kompetens och utbildning tog emot dessa ungdomar.

Är det fler barn som behöver hjälp nu för tiden?

GERTY Vi kan idag se att kommunerna jobbar bättre med sina frivilliga insatser på hemmaplan och har utvecklat sin familjehemsvård. Det innebär att när kommunen behöver våra tjänster så gäller det barn och ungdomar med betydligt tyngre problematik. För att kunna möta dessa barn och ungdomars behov så har vi utvecklat en form av behandlingsfamiljer som får stöd och handledning dygnet runt av vårt professionella stödteam.

Varför är ni viktiga?

GERTY Vi hade inte funnits om det inte hade funnits behov av oss. Hade socialtjänsterna kunnat möta det här behovet på egen hand, då hade vi inte behövts. Så enkelt är det. Tillsammans med våra fantastiska medarbetare som trivs och stannar kvar över tid så bidrar vi med kontinuitet som en del kommuner har svårt att erbjuda. Handläggarbyte sker annars för ofta för att det ska vara bra för barnen eller våra ungdomar.

Var det självklart att ni, Olof och Anton, skulle börja jobba i företaget?

OLOF Det var det nog inte. Men mina IT-kunskaper behövdes för att ta företaget vidare. Med över 2000 familjehem, är det otroligt mycket informationshantering som måste vara korrekt – utredningar, information, registerutdrag och så vidare. Systemet som vi nu jobbar i har varit nödvändigt för vår utveckling – och det är jag som ansvarar för det.

ANTON Båda våra föräldrar är socionomer, så det har följt med mig hela uppväxten. Efter gymnasiet visste jag att jag ville studera, men inte till vad. Så jag fokuserade på vad jag INTE ville göra och smalnade snabbt ner det till att jag ville jobba med något inom samhälle. Socionom är en bred och bra utbildning och jag hade ju redan koll på vad yrket innebar, så det fick bli det. Efter att sedan ha jobbat på socialtjänsten i Norrköping åkte jag ut och reste. När jag kom tillbaka på sommaren hoppade jag in på Familjehemsguiden. Sedan blev jag kvar. Och jag tycker att det är hur roligt som helst. Våra medarbetare är fantastiska att jobba med. De brinner verkligen för det här – och det måste man göra.

På tal om det: När älskar ni ert jobb extra mycket?

GERTY När vi tillsammans med familjen lyckas få till en vändpunkt för barnet. Sedan kanske man landar i att barnet aldrig kommer att klara sig helt och hållet på egen hand, men ändå fått tillräckligt med stöd för att hitta ett sammanhang, ett jobb eller en utbildning. Den där vändpunkten … det är sådana guldkorn man tar med sig. Det VAR värt allt det där slitet.

Vad är det bästa med Trosa?

GERTY Att det finns många meningsskapande aktiviteter: båtlivet, badlivet, teaterförening, golf, boule och massor av annat. Det är både hälsofrämjande och skapar relationer.

OLOF Volleybollplanen i hamnen! Vi var väldigt aktiva där för några år sedan. Träffade många kompisar från förr om somrarna. Folk från båtarna var också med. Planen skapar stark gemenskap.

ANTON Skärgården. Den är så nära. Att så enkelt kunna åka ut med båten är hur bra som helst.

Trosas skärgård, illustrerad av ÖSP Reklams Folke Bagger.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post