”Systemet” i Trosa får en uppdatering

Systembolaget är ett av centrala Trosas största dragplåster. På sommaren kan det vara riktigt trångt mellan butikshyllorna. Nu pekar allt mot en välbehövlig utbyggnad av lokalerna.

Baksidan av Systembolaget vetter mot ån. Det är här utbyggnationen kommer att ske.

Den här väggen kommer att flyttas några meter.

Trosa kommun vill ha kvar sitt Systembolag. Fastighets­ägaren SFF Nordic AB – som har ”bolaget” som hyresgäst i fler kommuner än Trosa – vill ha kvar sin hyresgäst.

Och hyres­gästen själv vill vara kvar, i Trosa i allmänhet och centralt nere på stan i synnerhet. Då verkar det inte heller vara några större problem att bygga ut de nu­varande lokalerna.

– Vi håller på att göra om detaljplanen för att möjlig­göra för de önskade förändringarna, säger Linda Axelsson, kommunens planchef.

Den röda fastigheten, som heter Stallet 1, är ute på så kallat samråd.

– Det har redan gjorts såväl geotekniska undersökningar som dagvattenutredningar, så när detaljplanen fått grönt ljus kan vi köra igång, säger Carl-Johan Lye på SFF Nordic.

Bygger ut mot ån

Utbyggnationen kommer att ske ner mot Trosaån. Totalt
handlar det om runt 70 kvadrat­meter.

– Det är ingen jättestor tomt vi pratar om, och därför inte heller någon jättestor förändring. Vi hamnar några meter närmare ån. I nästa steg handlar det allra mest om hur Systembolaget väljer att nyttja ytorna invändigt. Som jag förstått det ska den nya ytan fördelas på en förbättring av personalutrymmena samt att få till en bättre disponerad butik, säger Carl-Johan Lye.

Butiken behöver bli större

Lyes bild bekräftas av Inga Sjöblom, som arbetar med nya etableringar och butiksutveckling på Systembolagets huvudkontor.

– Trosa är Stockholmsnära och har en hög inflyttning, så det är rätt bra tryck i butiken även utanför sommarmånaderna. Butiken behöver bli lite större, säger Inga.

Från Systembolagets sida vill man inte ta ut något i förskott, utan avvaktar besked om detaljplan från kommunens sida och sedan klartecken från fastighetsägaren.

– Inget är ju beslutat än. Vi börjar titta på hur vi kan gå vidare när vi vet hur förutsättningarna ser ut.

System­bolaget finns i samtliga av Sveriges kommuner. I ÖSP:s område finns det även en butik i Gnesta och ombud i flera andra orter.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post