Stor mataffär kan hamna nära E4 – när torget förändras ytterligare

Det händer stora saker i Vagnhärad de närmaste åren. Torget ska fortsätta förändras: lokalen som Hemköp finns i ska rivas och ge plats åt både bostäder och olika verksamheter. Samtidigt är målet att en ny, betydligt större, livsmedelsbutik ska öppna närmare motorvägen.

Här är målet att det ska byggas en stor livsmedelsbutik (hela den tänkta ytan syns inte på bilden). I ett senare skede finns det även tankar om att addera både en tankstation och en tvättstation.

Framöver är tanken att den nuvarande Hemköpslokalen vid Vagnhärads torg ska rivas och ge plats åt liknande bebyggelse som Trobos fastighet i bakgrunden.

I förra veckan skrevs ett markanvisningsavtal mellan Trosa kommun och Vagnhärad matmarknad AB. Bakom bolaget står Andreas och Jessica Norlin, som driver Hemköp i både Vagnhärad och Gnesta. Avtalet innebär att bolaget får chansen att köpa mark att bygga en stor butik på.

Marken det handlar om ligger vid Kalkbruksvägen, på andra sidan vägen från byggvaruhandeln NA Svensson, nära den olycksdrabbade t-korsning där det snart ska byggas en rondell.

Den gamla ambulans­stationen ska rivas och tomten ska fixas iordning ihop med de bakomliggande tomterna, varav en tidigare var en skrottomt. Totalt handlar det om en yta på 19 000 kvadratmeter, som – om allt går i lås – kommer att kosta runt 9,5 miljoner kronor att köpa loss.

Blir det ett Willy:s som byggs?

Är planen en större Hemköpsbutik, likt den i Stoppgallerian i Gnesta? Det är inte säkert.

Hemköp är en del av Axfood AB. Det är även kedjan Willy:s. Andreas Norlin har inga kommentarer i nuläget och vill vare sig säga bu eller bä i frågan. Men den som tittar närmare på markanvisningsavtalet noterar att det finns med en förslagsritning där det tydligt står ”Willy:s Vagnhärad, nyetablering”. Där går det även att läsa att tanken är att ha 124 parkeringar (varav 10 av dem är till för personalen och fyra är specifika för e-handels­kunder) och en säljyta i butiken på 2167 kvadratmeter.

Trosas kommunalråd Daniel Portnoff (M) har inte heller han några kommentarer när det gäller vilken butik som kan tänkas slå upp portarna.

– Om det handlar om en Willy:s-etablering eller inte, måste bolaget självt få kommunicera kring. Det kan inte jag uttala mig om, säger han.

Portnoff har däremot en hel del annat att säga om förändringarna i Vagnhärad. Konstigt annars – det handlar om stora framtidsplaner.

– Ända sedan 2007 har vi haft tankar om hur vi ska göra Vagnhärads torg till något annat än en ganska trist parkeringsplats. Vi har redan hunnit göra mycket: Trobos bostäder, nytt bibliotek, polisstation och så vidare. Det har blivit ett klart mer levande centrum. Men redan från början har vi haft en ambition att göra om fastigheten där Hemköp finns till något mer. Vi har fört en dialog med dem och nu har det blivit tydligt att de i alla fall är intresserade av en större etablering i Vagnhärad. Och det är möjligheten för den typen av etablering som nu fallit på plats, säger Portnoff.

Vårdcentralfilial – och Systembolaget?

Planen är att riva den befintliga Hemköpsbyggnaden och där bygga hus som liknar de som Trobo har vid torget, med verksamheter på bottenplanet och bostäder på resten av våningarna.

– Vi pratar med olika bostads­aktörer. Jag kan inte kommunicera vilka det handlar om, säger Portnoff, och fortsätter:

– Men jag kan däremot säga att vi för långt gångna diskussioner med Region Sörmland om att ha en vårdcentralfilial på den här platsen. En sådan filials främsta uppgift är att se till att det finns närhet till vård för den del av befolkningen som faktsikt inte kan ta sig till en vårdcentral på annan ort. Ett centralt läge är att föredra. Det handlar där­emot inte om någon fullskalig vårdcentral, utan ett komplement till den nya vårdcentral vi tänkt bygga i Trosa.

För ni redan nu samtal med några fler aktörer som kan tänkas vilja öppna upp i botten­planet?

– Det är för tidigt att uttala sig om. Men det finns ytor för fler mindre butiker eller andra verksamheter. En fråga som länge ställts ”på byn” är till exempel när Vagnhärad ska få ett eget systembolag. Kan det vara dags nu?

Hur ser du på att Vagnhärad växer vid Kalkbruks­vägen?

– Många mindre orter brottas med vikande tillväxt. När det gäller Vagnhärad är det numera ställt bortom allt tvivel att förutsättningarna är de rakt motsatta. Det är en framtidsort. Många vill vara med när Vagnhärad utvecklas och jag är inte alls förvånad att någon vill öppna en större livsmedelsbutik på orten. Jag tror att det kommer fler större aktörer som är intresserade av att etablera sig i Vagnhärad. Det är en väldigt strategiskt viktig ort och så är det även om man ser förbi Ostlänken-perspektivet. Bara en sådana sak att det snart är 23 tågavgångar per dag från Vagnhärads station – och att det finns alternativa förbindelser som Trosabussen – gör att det är en mycket attraktiv plats för boende i storstadsområdena.

Detaljplan inom ett år

Det är ännu oklart exakt när alla de här förändringarna kan ske. Det är mycket som fortfarande ska falla på plats.

Tanken är i alla fall att en detaljplan för den nya tomten vid Kalkbruksvägen ska vara färdig inom ett år.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post