Snart byggstart av nytt kulturhus

Under våren börjar bygget av nya Futurum i Järna. Planeringen av det kulturhuset har pågått under ett flertal år.

Så här kommer inte Futurum att se ut så länge till.

Nuvarande Futurum kommer att genomgå en större renovering. Det blir en tillbyggnad på tre våningar, där bland annat biblioteket kommer att befinna sig. Efter detaljplanering och visning av skisser för invånarna ska det nu börja byggas.

– Arbetet med att bygga ett kulturhus i Järna löper på enligt planen. Just nu har bygglovshandlingarna lämnats in till kommunens handläggare, säger Helena Gomér, bibliotekschef och projektledare, i slutet av december.

Hur ser tidsplanen ut? 

– Enligt tidsplanen kommer vi att sätta spaden i marken i april 2023. Bygget sker sedan under hela 2023 och den preliminära tidsplanen säger att vi bör kunna ha en invigning hösten 2024.

Kommundelsnämnden i Järna har sedan länge planerat ett nytt kulturhus. De styrande politikerna ser fram emot den nya byggnaden, som kommer att bli en samlingsplats för kultur- och föreningsliv.

– Det känns otroligt spännande att bygget kommer igång nu under våren. Våra verksamheter har evakuerats och det kommer att bli en annorlunda tid innan vi så småningom slår upp dörrarna, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i Järna kommundelsnämnd.

Julia Persson

Praktikant

E-post