Sanningen bakom de skyhöga våldtäktssiffrorna i Trosa kommun

Under 2020 anmäldes 73 fall av våldtäkt i Trosa kommun. Statistiken stämmer, men är samtidigt missvisande. ÖSP har fått en förklaring till de skyhöga siffrorna.

I senaste numret av ÖSP publicerades en artikel om porrvanor bland unga (du kan läsa hela artikeln här). För att visa varför den lokala Zontaklubben i Trosa tycker att det är viktigt att jobba med den här typen av frågor, togs statistik till hjälp. Bland annat Brottsförebyggande rådets siffror över antalet anmälda våldtäkter.

Att det var 73 anmälda fall i Trosa kommun under 2020 stämmer. Men det rör sig inte om 73 av varandra oberoende fall. En kraftig majoritet av anmälningarna gjordes i december.

Kommunpolisen Mattias Hedström förklarar:

– När siffrorna kom reagerade jag också. De var väldigt, väldigt anmärkningsvärda. 73 våldtäkter i Trosa kommun motsvarar 551 anmälda brott per 100 000 invånare. Rikssnittet ligger på 90, säger Mattias och fortsätter:

– Det jag kunde konstatera efter närmare granskning och samtal med Lars Liwenborg, chef för grova brottsgruppen vid Sörmlandspolisen, var att en person var misstänkt för de flesta av brotten. Det handlade om flera målsäganden och flera upprepade tillfällen.

Antalet anmälda sexualbrott i Trosa kommun var totalt 77 under hela 2020. 69 av dem anmäldes i december.

– Skalar du bort den där enskilda gärningsmannen får du en siffra som stämmer ganska bra överens med övriga landet och länet, säger Mattias Hedström.

Att enskilda rättsfall kan få statistiken att skena händer ibland.

– Generellt sett, om det plötsligt har skenat iväg med flera 100 procent, är min erfarenhet att det beror på ett enskilt brott som genererat väldigt många tilläggsanmälningar. Vi hade ett sådant fall i Eskilstuna, som genererade runt 100 anmälningar, säger Johan Levin, polisområdeschef i Nyköping.

Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott ger en övergripande bild av ärendeflödet till polis, åklagare, tull och ekobrott.

– Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar som skett under perioden. Relativt sett stora ökningar av brottsanmälningar kan till exempel bero på att en anmälan innehåller flera målsägare, säger Brå:s pressekreterare Monica Landergård.

ÖSP har även pratat med Lars Liwenborg. Han har lovat att återkomma till tidningen när han har mer klarhet i det specifika fallet som fick statistiken i Trosa att dra iväg under 2020.

Just nu pågår den årliga kampanjen ”En vecka fri från våld”, för att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Huvudfokus ligger på den så kallade ”Orange day” torsdagen den 25 november.

Artikeln uppdateras.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post