Så ska fiskarna bli gladare i Trosaån

Myndighetsmaskineriet kan ibland mala sakta. Trosa Kvarn maler just ingenting längre, men innebär fortfarande en jobbig flaskhals för fisk. Nu ska den förbättras – precis som två andra vandringshinder i ån.

En liten havsöring.

För exakt två år sedan (i nr 18 2018, som går att läsa här) skrev ÖSP om planerna för Trosaån. Nyligen kom en viktig vattendom från mark- och miljödomstolen.

– Det brukar ta cirka ett år innan man får en dom, så vi väntade oss inget besked innan årsskiftet, utan det här var en positiv överraskning. Det här betyder att vi nu kan gå vidare med projekteringen av fiskvägarna och sätta igång med byggnationen nästa år, säger kommunekologen Elin van Dooren.

Vad är det ni ska göra?

– Åtgärda tre vandringshinder i Trosaån som idag hindrar fisk och andra vattenlevande organismer att fritt färdas upp- och nedströms. De dammanläggningar som berörs är Trosa Kvarn, Husby Kvarn och Nygårdsdammen. Många arter är beroende av att kunna simma mellan Östersjön och sötvattensystem som en del av sin reproduktionscykel, bland annat öring och ål som vi har är i Trosa.

Vad hoppas ni att det här ger?

– Genom att skapa möjlighet för fisken att simma fritt genom vattensystemet främjar vi överlevnaden hos flera arter, vilket gynnar hela åns framtida ekosystem och den biologiska mångfalden i kommunen. Det är också ett led i arbetet med EU:s vatten­direktiv och FN:s globala hållbarhetsmål.

När kommer folk att se med egna ögon att ni jobbar med ån?

– Byggnationen beräknas komma igång sensommaren 2021 och vara klar 2022.

Hur mycket kommer det att kosta?

– Hela projektet kostar omkring 10 miljoner kronor, men vi söker bidrag för hälften. Hittills har vi fått bidrag från Naturskyddsföreningen och från Länsstyrelsen.

Sweco gör projekteringen på uppdrag av Trosa kommun.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post