Så ska stationsområdet förändras i Järna

Hur det nya stationsområdet i Järna ska se ut är inte klart än. Men bollen är satt i rullning på allvar och om allt går som det ska påbörjas byggnationen om ett år.

Tanken är att den här lösningen, där bussarna stannar längs gatan, ska försvinna.

Den här parkeringen, som ligger närmast perrongen, kan hamna en bit längre bort.

När Järna kommundelsnämnd nyligen hade möte var en av punkterna stationsområdets utveckling. De första skisserna och illustrationerna visades upp för politikerna av Lina Alfares, projektledare på mark och exploatering samt samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun.

Då planerna ska bearbetas vidare, finns inga sådana glimtar att bjuda allmänheten på än. Det är internt arbets­material än så länge. Men Hanna Klingborg (MP), kommundelsnämndens ordförande, ger ändå en målande bild av hur området är tänkt att förändras till det bättre.

• Bättre vändmöjligheter och bättre uppställningsplats för bussarna. De ska inte behöva stanna på gatan, utan ha en naturlig plats att svänga in på.

• Det här innebär att parkeringen närmast stationen flyttas längre bort, så att busslingan kommer närmare stationen.

• Det skapas utrymme för cykelgarage, eller säker cykelparkering som det också heter.

• Gång- och cykelvägen breddas.

• Ny grönska ska göra det till en trevlig plats att vara på.

Då inleds arbetet

Exakt hur området ska se ut är som sagt inte färdigt. Det ska slipas på en del detaljer.

– Vi i nämnden hade fråge­tecken kring hur man kan hitta bra sätt för dem som kommer med bil att släppa av och hämta folk från tåget. I nuläget hamnar vi i en lösning där folk måste gå över gatan, säger Hanna Klingborg.

– Och det går kanske inte att undvika, men då handlar det om att få till någon form av säker passage.

Om allt flyter på som det är tänkt med förprojekteringsarbetet, blir det detaljprojektering i vår. Sedan måste en byggentreprenör komma på plats.

– Det är viktigt att vi kommer vidare med gestaltningen av stationsområdet. Dels för att skapa bättre trafiksäkerhet och trygghet, dels för att skapa en fin entré till Järna.

Byggnationen är tänkt att påbörjas i slutet av 2020. När det blir invigning är oklart.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post