Passa på att påverka Mölnbos framtid

En ny strukturplan håller på att tas fram för Mölnbo. Den handlar om hur orten ska formas i framtiden – och du som bor i Mölnbo kan fortfarande vara med och påverka.

Vilka platser ska bevaras? Förbättras? Tas bort?

Vad behövs när det gäller viktiga samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg?

Sådana frågor kan Mölnbos invånare svara på i en digital enkät, som pågår fram till den 27 november (alltså i morgon om du plockat upp den här tidningen färsk ur postlådan). Det går även bra att mejla eller skicka vanlig post.

Vem är det då som vill ha dina synpunkter? Södertälje kommun, som jobbar med en ny strukturplan för Mölnbo. Kommunen har som mål att växa med runt 20 000 bostäder de närmaste 16 åren och strukturplaner för de olika småorterna underlättar arbetet.

Bengt Tandberg (C) är ordförande i Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. Han har redan fått en del synpunkter under höstens gång.

– Under Mölnbodagen hade folk möjlighet att tycka till på plats. Det var det flera som gjorde, säger Tandberg.

Är det något speciellt ämne som engagerar mer än andra?

– Nej, synpunkterna har varit väldigt varierade. Men slutsatsen man kan dra av dem är att det finns många som månar om Mölnbo, vilket så klart är väldigt kul.

Du är ansvarig politiker. Om du får spåna fritt, vad vill du själv se för förändringar?

– Jag skulle gärna se fler arbetstillfällen, så att Mölnbo inte bara är en sovstad som folk pendlar från.

Hur då?

– Jag har ingen konkret lösning. Men det gäller att ta vara på varje möjlighet som ges, var och en för sig. Jag kan inte säga något mer generellt än så.

En riktig följetong är frågan om cykelväg från Mölnbo till Gnesta, längs med väg 57.

– Den frågan är tyvärr fortfarande låst, då Trafikverkets vägplan blivit överklagad och inte kunnat vinna laga kraft. Frågan ligger hos högsta
förvaltningsdomstolen i nu­läget och vi väntar på ett avgörande.

När kan det ske?

– Vet inte. Jag fick ett mejl om det idag faktiskt (tisdagen den 19 november). Det var en person från infrastrukturdepartementet som inte kunde ge något svar när det kan tänkas komma ett avgörande. Det var 1,5 år sedan som Trafikverket tog fram vägplanen, så ärendet har dragit ut ordentligt på tiden.

Det största kommande projektet i Mölnbo är annars sporthallen som ska byggas. ÖSP skrev om projektet i början av året (ÖSP nr 2, 2019). Det senaste budet då var att byggandet skulle komma igång under året, men byggstarten dröjer.

– Det pågår en projektering och de kommer förmodligen igång med byggandet nästa år, säger Tandberg. Hallen kan bli helt klar om två år ungefär.

Hallen behövs. När ÖSP träffade representanter från Mölnbo IF, som jobbat hårt för hallen, poängterade de att det knappt går att bedriva någon form av verksamhet i den lilla ”skokartong” som skolan har i dagsläget.

Bengt Tandberg håller med.

– En ny hall kommer att betyda mycket för Mölnbo, säger han.

Så kan du påverka

Enkäten om Mölnbos framtid är öppen fram till den 27 november. Du når den via sodertalje.se.

Det går också bra att mejla synpunkter till plan.sbk@sodertalje.se eller skicka in via post: Södertälje kommun, Plan-enheten, 151 89 Södertälje

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post