Om Östra SörmlandsPosten

Om Östra SörmlandsPosten 2018-03-27T11:35:02+00:00

OSP_nr1

Det första numret av Östra SörmlandsPosten nådde hushållen hösten 1997. I början var det bara jag och min hustru Margaretha Gustâv som i vår gäststuga hemma på tomten producerade ÖSP. Under de gångna åren har det hänt en hel del, men i stort sett har vi hållit oss till den från början proklamerade profilen för tidningens innehåll.

Vad var det då som utlovades beträffande innehållet i ÖSP?

Vår policy kan sammanfattas under den devis vi myntat för att beskriva ÖSP:s själ:
”ÖSP – Den positiva lokaltidningen som hellre lyfter fram det goda exemplet, än sparkar på den som ligger”

 Positiva skeenden

Med det menas att vårt största fokus ligger på att berätta om positiva skeenden inom det lokala närområdet avseende kultur, fritid, näringsliv, kommunal utveckling med mera.
Vi tror nämligen att all utveckling gynnas och inspireras av en positiv grundinställning. Det kan också bidra till att skapa en stärkt lokal identitet.
Det betyder också att vi med varm hand överlämnar rubriker och artiklar som handlar om kriminalitet, konkurser, skvaller och skandaler till andra tidningar som gjort det till lite av sin affärsidé för att sälja lösnummer.

Vår policy har visat sig vara ett lyckat koncept. Dagligen får vi positiv feedback från läsare och annonsörer beträffande innehållet i och läsvärdet av ÖSP.

Men eftersom ÖSP bara kommer ut varannan vecka kan vi inte heller vara nyhetsbevakande i traditionell mening beträffande material som kräver genmäle eller uppföljning nästa dag.
Den typen av journalistik fungerar bara i en dagstidning.

Nyheter ska vara färska

Det vill säga att det ska vara nyheter för läsaren. Om nyheten skett tidigare men inte kommit till pressens och läsarnas kännedom, är det förstås en nyhet om ÖSP är först ut med publiceringen.
Det händer ofta att ÖSP är först, men inte alltid. Att vi ibland kan vara före dagspressen beror förstås på våra läsare.
För många läsare känns det förmodligen naturligt att först vända sig till oss, ”Deras egen lokaltidning”. Det är vi förstås tacksamma för. En stor del av innehållet i ÖSP bygger på just tips från våra läsare.

OSP_fasad

Trogna annonsörer

ÖSP är en gratistidning där all finansiering är beroende av annonsintäkter. Under de år som gått har det hela tiden varit en stigande annonsvolym. Från de inledande förluståren har vi sakta vänt skutan och har i dag en stabil ekonomi. Under dessa år har vi också utökat personalstyrkan från två till sex personer och ett antal frilansare.

Vi är förstås oerhört tacksamma för att våra annonsörer varit så lojala mot ÖSP. Vi har faktiskt ett flertal annonsörer som annonserat i ÖSP varje nummer sedan 1997.
De vinster vi gjort under senare år har oavkortat investerats i verksamheten.
Investeringarna har skett i form av nyanställningar och en ständigt utökad och förbättrad maskinpark och sedan mars 2014 också nya, ändamålsenliga lokaler.

ÖSP Reklam

Under senare år har vi successivt utvecklat vår reklamateljéverksamhet, bland annat för att kunna serva våra annonsörer med allt de kan behöva i tryckta och digitala produkter. I vår reklamateljé producerar vi alla typer av trycksaker som affischer, broschyrer, bil- & båtdekaler, skyltar, banderoller, visitkort, studentskyltar och mycket annat.

Copyshop
Men äras den som äras bör.
Utan alla annonsörer hade vi stått oss slätt.
Det är tack vare många och trogna annonsörer som vi haft möjlighet att utveckla ÖSP till vad tidningen är i dag.

Ralph Hammarström
Ägare och ansvarig utgivare

 

Vi som jobbar

I dagsläget är vi sammanlagt sex fast anställda som hjälps åt med tidningen och vår copyshopverksamhet:

Jessica liten

 

 

 

 


• Jessica Gustâv,
ägare, ansvarig utgivare och marknadschef
Direkttel: 0156-50 39 33 • E-post: jessica@osp.nu

NYralph

Ralph Hammarström, annonssäljare
Direkttel: 0156-50 39 32 • E-.post: ralph@osp.nu

Folke
• Folke Bagger
, grafisk formgivare och Copyshopansvarig
Direkttel: 0156-50 39 36 eller 0156-191 00 • E-post: folke@osp.nu

NYMargareta
• Margaretha Gustâv,
annonsproduktion och originalare
Direkttel: 0156-50 39 31 • E-post: margaretha@osp.nu

Peter fril
• Peter Eneström,
skribent, grafiker och redaktionschef.
Direkttel: 0156-50 39 34 • E-post: peter@osp.nu

 

 

 


• Emma Nyman,
redaktion.
Tel: 0156-198 00 • E-post: emma@osp.nu