Oaxen med i spännande forskningsprojekt

Friskt och färskt vatten är på många platser en bristvara. Grundvattennivåerna sjunker och med varma och torra somrar kan vattenbristen drabba flera områden än idag.

Liubov Shkurenko.

Kungliga Tekniska Högskolan driver ett forskningsprojekt ”Circular Water Challange” för att finna lösningar för säker vattenförsörjning i framtiden.

I projektet ingår sex öar, tre i Finland och tre i Sverige. Anledningen till att projektet har valt öar, är att öar generellt har en knepig vatten- och avloppssituation samt att en ö är ett lätt avgränsat område. Öar är också sällan anslutna till vatten- och avlopp på fastlandet. Det är också ofta som öar har brist på sötvatten samt ryckighet i antal boende mellan olika säsonger. Ofta är öarnas vattenförsörjning extra utsatt under sommarmånaderna då många besökande och sommarboende kommer. Öar är därför idealiskt för denna typ av forskning. I Sverige ingår Sandhamn, Möja och Oaxen och på finska sidan Kökar, Brändö och Örö. Varje ö har tilldelats en mastersstudent som kommer att göra det praktiska arbetet.

Modellen som kommer att användas, utvecklades av Christian Pleijel 2017.  Den beskriver tre nivåer för vatten- och avloppssituationen:

Nivå 1: Grundnivån. Den naturliga vattenförekomsten.

Nivå 2: Hur påverkar människans vattenbehov i stort och hur varierar behovet under dygnet.

Nivå 3: Teknisk infrastruktur – ledningar, mätare, pumpar, brunnar med mera.

När modellen tillämpas på en ö, blir det verkliga vattenbehovet tydligt samt hur det korresponderar med tillgången och hur det skulle gå att spara vatten, det vill säga minska belastningen på natur och teknik. Syftet med projektet är att kunna föreslå hur vatten kan sparas och återanvändas. Varje ö-studie blir unik och tillämpbar på just den ön.

Liubov Shkurenko kommer att ha Oaxen som sitt forskningsområde.

Vem är du Luibov?

– Jag kommer från Ukraina och tog min kandidat- och magisterexamen på universitetet i Kiev, berättar Luibov och fortsätter:

– Jag studerade ekologi och miljöfrågor. Efter det sökte jag till KTH för att studera hållbar stadsplanering. Jag deltog då i en workshop på Oaxen Climavore Workshop i april 2018 och blev då mycket förtjust i ön. Så när jag fick chansen att ingå i detta projekt, blev jag väldigt glad. Det var precis rätt ämne och plats för min avhandling.”

Vad gjorde du förra terminen?

– Jag studerade i Singapore och i Asien är vatten mycket högt uppe på agendan; hur används vattnet; spar­program för vatten och styrning av resursen vatten. Så jag blev ännu mer övertygad om att det hållbara samhället var det jag ville forska vidare i för min avhandling.

Liubov kollade på KTHs portal och såg projektet ”Circular Water Challange” och kontaktade Christian Pleijel, som är projektledare. Efter några turer var det klart att Oaxen skulle ingå i projektet.

– Eftersom Oaxen är ovanlig med sin egen färskvattentäkt och att den resursen också ägs gemensamt, är ön mycket intressant att studera, säger Liubov.

Liubov startar omgående med analysen.

Fördjupningar under 2019

  • Projektansvariga är Christian Pleijel, KTH Executive School, Anders Nordström, universitetslektor och David Nilsson, docent.
  • Finansiering kommer från Stockholms läns landsting, kommunerna Värmdö, Södertälje, Brändö, Kökar och Pargas stad, Ålands landskaps-regering, Forstyrelsen i Finland, Nordiska Skärgårdssamarbetet och KTH.
  • Fältstudierna sker under våren och därefter följer fördjupningar under hela 2019.

Kerstin Holm

E-post