Oaxen först ut med klimatsmart färja

Ön Oaxens linfärja kommer att byggas om till klimatsmart drivning. Nyligen beslutade Oaxens Samfällighetsförening enhälligt att gå vidare med ombyggnad av färjan från dieselmotor till elmotor.

Oaxens Samfällighet äger färjan, som är avgifts­belagd.

− Orsakerna till bytet är flera, säger Per Holm, del­ansvarig i projektet. Vi har sett hur kostnaderna för driften av färjan ökar. Driften av färjan kostar allt mer, både drivmedel och underhåll. Ur miljösynpunkt är diesel heller inte optimalt. Vi måste hitta ett hållbart sätt både för miljön och ekonomin.

− Vi är givetvis angelägna om att hålla en så effektiv drivning av färjan som möjligt. Vi vill att folk ska kunna bo på ön, fortsätter Per Holm.

En elmotor har långt färre komponenter än en dieselmotor, vilket gör underhållet mindre kostsamt.  Tanken är att färjan ska drivas av ett ca 400 kg tungt litiumbatteri, som består av olika sammanfogade moduler. Batteriet laddas vid varje stopp på Oaxen, ca 15 minuter per tillfälle. Om detta inte alltid skulle fungera kommer den gamla dieselmotorn att finnas som backup.

Inte testats

Tankarna har funnits under en tid och i slutet av 2017 tog projektet full fart. I arbetsgruppen ingår tre personer; en skeppsbyggare, en tekniker och en ekonomiansvarig. De har undersökt alternativ både i Sverige och utomlands.

− Efter den grova scanningen av möjligheter inom området, återstod tre alternativ, berättar Per Holm. Det första var elektriska motorer på land som skulle styras via radiolänk av färjeföraren. Det andra alternativet var elmotor på färjan med kabel som rullas in och ut under överfarten. Det tredje alternativet, och det som kommer att genomföras, är batteridrift. Visserligen har det ännu inte testats i verkliga livet, men leverantören kommer att göra ett noggrant testarbete innan leverans.

Invigs i höst

Projektet kommer att finansieras av Trafikverket och Oaxens Samfällighetsförening. Invigning beräknas ske i mitten av oktober i år.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post