”Nya Futurum” blir kulturnav i centrala Järna

Först Folkets Hus. Sedan Futurum. Byggnaden i Storgatans början har varit en viktig samlingspunkt i generationer. Nu ska den få nytt liv, med både ombyggnation och tillbyggnation.

I den senaste så kallade lokaliserings- och möjlighetsnalysen som gjordes av Telge Fastigheter och Frisk Arkitektur för Järna Kulturnav, fick bilderna till vänster fungera som referenser för hur det kan se ut när man mixar äldre tegelbyggnader med mer modern byggnation. Till höger en bild på nuvarande Futurum. Illustration/Foto: Frisk Arkitektur AB

Det planerade kulturnavet är en investering i 100-miljonersklassen, även om någon exakt totalsumma är omöjlig att säkerställa ännu.

Navet har varit klubbat sedan försommaren 2019. Nu har man tagit nästa viktiga steg, genom att bestämma vilken plats som det ska ligga på. Det hamnar på fastig­heten Futurum 1.

Beslutet fattades av en enig kommundelsnämnd.

– Ett jätteviktigt steg. Vi har tittat på alternativa lösningar, då vi tidigare trott att vi nog inte skulle få plats med alla funktioner i den befintliga fastigheten och med den befintliga detaljplanen. När det gjordes en ny studie i höstas som visade att vi visst skulle få plats med allt det vi ville, var det inget svårt beslut att ta, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i kommun­delsnämnden.

– Att köpa en ny tomt och ta fram en ny detaljplan kan ta flera år. Nu har vi plötsligt möjlighet att förverkliga det här kulturnavet i närtid. Otroligt spännande!

Futurum var Folkets Hus från början och inhyser idag Järnas fritidsgård. Lokalen är rätt nedgången – ”det känns väldigt begränsat och rätt slitet”, som Hanna uttrycker det – men läget är perfekt, i anslutning till centrum.

Den gamla byggnaden behålls. Fritidsgården ligger kvar nere på baksidan, men får ett ordentligt ansiktslyft invändigt. Både för att uppfräschningen behövs och för att göra lokalerna mer funktionsenliga.

Det görs sedan en tillbyggnad i tre våningar.

Biblioteket kommer att flytta från de betydligt mindre lokalerna längre bort på Storgatan och flytta in på den andra våningen.

– Bibblan får hela det våningsplanet. Och även en del av entréplanet, där det är tänkt att ha meröppet. I övrigt kommer entréplanet att ha flera, mer flexibla ytor, för att inte låsa fast oss vid någonting och ge oss möjlighet att anpassa utrymmena när vi ser hur behoven ser ut. Man kan till exempel tänka sig någon slags öppen verkstad, ett aktivitetsrum av något slag, funderar Hanna Klingborg.

Och det övre planet?

– Där blir det mötesrum och föreningslokaler i lite olika storlekar.

Det är dock viktigt att poängtera att det här fortfarande bara är förslag. Exakt hur ytorna ska fördelas kan komma att ändras över tid.

Det är samma sak med utseendet på byggnaden. De förslagsskisser som finns visar bara en vit kloss för att få koll på själva storleken och har inget att göra med hur den färdiga byggnaden kan se ut rent estetiskt.

Det finns så klart även utmaningar med valet av plats.

– Hur gör vi med parkeringar? Och hur utformar vi utemiljön? Den typen av frågor får vi brottas med nu när vi spikat placeringen, säger Hanna Klingborg.

Hur ser tidsplanen ut?

– Vi går vidare med projekteringen. Vi har redan pengar budgeterade. När vi väl ska bestämma start­datum, behöver det klubbas av kommunstyrelsen. Det kan förhoppningsvis ske nästa år.

– Det här är en stor satsning och mycket kan hända på vägen. Men det här beslutet om plats känns verkligen hoppfullt.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post