Lokala företag ställer upp för äldreomsorgen: ”Varm i hjärtat”

Är man stor måste man vara snäll. Så tänker i alla fall Camfil. Företaget har skänkt skyddsoveraller och skyddsmasker till den lokala äldreomsorgen. Flera andra företag har också räckt ut hjälpande händer.

Sjuksköterskorna Erica Engman och Ingrid Edlund med material de fått från lokala näringslivet.

Sjuksköterskan Erica Engman i utrustningen från Camfil.

I dagsläget klarar äldreomsorgen i Trosa kommun sig förhållandevis bra ur en coronasynvinkel. Andelen sjukskriven och vabbande personal är något högre än i vanliga fall, men verksamheten rullar på i normal omfattning.

Annat var det ett tag med tillgången till nödvändig skydds­utrustning.

Med betoning på var.

– Vi har fått skyddsoveraller och skyddsmasker av Camfil. Det är godkända masker med lite högre skydd och heltäckande overaller. Just den typen av utrustning har vi haft brist på. De har legat beställda ett tag, men vi har inte fått leveranserna än. Och med tanke på efter­frågan kan det nog dröja ett tag till, säger Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef i Trosa kommun.

När är det aktuellt att använda utrustningen?

– Den används ute i vårdarbetet om vi skulle få ett fall av covid-19 eller om det skulle finnas stark misstanke om covid-19. Vi har inte fått användning för dem än, men det finns risk att det händer framöver, och då är det jättebra att ha den här utrustningen tillgänglig.

Äldreomsorgen i Trosa bad i ett tidigt skede om stöttning, om det fanns några som kunde tänka sig att hjälpa till med skyddsutrustning.

– Camfil sträckte upp handen direkt och åkte sedan själva ut och levererade materialet. De har verkligen gjort allt i sin makt för att hjälpa oss.

Företaget Invite har också hjälpt till.

– Invite har verkligen gått utanför boxen för att vara oss behjälpliga med beställning av skyddsmaterial. De sköter beställningar åt andra organisationer och har självmant kontaktat oss för att hjälpa till att få leveranser till kommunen via sina kontakter.

Äldreomsorgen har även fått hjälp av Trosa församling, som skänkt handsprit. Inpart Trading, M Boije och NA Svensson har hjälpt till med visir.

– Jag blir alldeles varm i hjärtat när det lokala näringslivet ställer upp i en svår situation, säger Fredrik Yllman.

Samir Salkic är enhetschef för sjuksköterskeenheten. Han håller med:

– Det är flera som ringer till oss och vill engagera sig. De erbjuder sig att ställa om sin egen verksamhet för att hjälpa till. Det är verkligen Trosaandan, som kommunchefen Johan Sandlund brukar prata om, när den sätts på sin spets, säger Salkic.

Då stryks städning och promenader

När intervjun med Fredrik Yllman gjordes var det stabilt läge inom äldre­omsorgen. Men det har naturligtvis planerats för svårare situationer.

– Då kan det bli aktuellt att dels omfördela personal och även få in personal från andra enheter. Dels måste vi prioritera våra arbetsuppgifter och stryka vissa insatser som inte är nödvändiga just nu. Det viktiga är att de äldre som vi har hand om får mat och mediciner, får gå på toaletten och får personlig omvårdnad. Sådant som städning och att gå ut på promenader får helt enkelt skjutas på i ett ”worst case”-scenario, säger Yllman.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post