Kultur- och idrottslivet i Järna närmar sig stort lyft: ”Jättekul”

En rejäl uppgradering av Ljungbackens IP. Ett sprillans nytt kulturnav. En enig kommundelsnämnd vill satsa över 100 miljoner kronor på att lyfta Järnas kultur- och föreningsliv in i framtiden.

Hanna Klingborg (MP) ser fram emot det fortsatta arbetet med Ljungbackens IP samt ett helt nytt kulturnav. Den röda tvåvåningsdelen i illustrationen (skissen gjord av Hasse Neideman) står på platsen där den separata omklädningsrumslängan ligger just nu.

På kommundelsnämndens möte i början av juni tog en bred politisk enighet inte bara ett, utan två stora och viktiga beslut.

Det största: grönt ljus för ett nytt kulturnav. Navet ska rymma bibliotek, Kulturskolan, fritidsgård och lokaler för föreningsverksamhet. Att slå fast någon totalkostnad är omöjligt i nuläget. Men i förstudiearbetet har Telge Fastigheter hjälpt till med att ta fram ett realistiskt förslag på vad ett nytt kulturnav skulle kunna kosta. Den sammanställningen landar på drygt 92 miljoner kronor.

– Nu är det viktigt att ha en fortsatt nära dialog med berörda aktörer. De som jobbar på fritidsgården och ungdomarna som besöker den, bibliotekets personal, de aktiva kulturföreningarna – alla behöver vara med i processen, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i kommundelsnämnden.

Var hamnar kulturnavet?

– Det har vi inte slagit fast än. Det blir nästa steg.

Finns det någon plats ni lutar åt redan nu?

– Nej, det gör det inte. Vi måste få in några förslag att ta ställning till. Jag antar att de förslagen plockas fram i samarbete med Telge Fastigheter, som lär ansvara för byggnationen.

Glädjande besked för hockeyn i Järna

Var ombyggnationen samt tillbyggnationen av Ljungbackens IP hamnar är lättare att peka ut. ÖSP skrev om planerna i förra numret (nr 11, 2019). Till Järna SK:s hockeysektions glädje, har politikerna valt att gå på det dyrare alternativet av två. I förstudien beräknas satsningen kosta närmare 30 miljoner kronor. Pengarna ska läggas på att bland annat bygga in den befintliga uterinken, anlägga en ny mindre uterink och bygga fler omklädningsrum och förråd.

– Vi ser fördelar med att utveckla hela Ljungbacken, för flera olika sporter. Vi utvecklar på samma gång IP som mötesplats. Med väggar och tak på den nuvarande uterinken och en ny uterink som måste få plats, kommer även grusplanen att behöva få ett lyft.

Kan grusplanen försvinna helt?

– Nej, det tror jag inte. Den används i dag till bland annat loppis, cirkus och parkering. Den har en funktion. Samtidigt är det viktigt att den blir tilltalande.

Läs mer: Hockeyn i Järna hoppas få ett lyft

Då kan projekten dra igång

Både när det gäller Ljungbackens IP och kulturnavet har tillägg gjorts. I tilläggen trycks det på att miljömässiga aspekter inte får glömmas bort, precis som tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor.

Hanna Klingborg hoppas att ishallsprojektet kan vara färdigt redan nästa år.

– Senast om två år. Jag vill aldrig lova någonting, för man vet aldrig vad som händer längs vägen, men investeringen ligger i budgeten för 2020 och min förhoppning är att vi ska vara färdiga då.

Kulturnavet tar längre tid. Eventuellt in i nästa mandatperiod.

– Då är det viktigt med politisk enighet. Jag vill verkligen trycka på den punkten, att båda de här besluten som fattades togs av en enig nämnd. De här besluten innebär verkligen en storsatsning på kultur- och idrottslivet i ett växande Järna. Jättekul!

De rungande ja som kommundels­nämnden gett innebär att frågorna går vidare för hantering i Södertälje kommuns mål- och budgetprocess.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post