Klockstapel på Oaxen återinvigd tack vare givmilda öbor

Dan före julafton återinvigdes klockstapeln på Oaxen efter renovering. Många av Oaxenborna var på plats. För att hålla värmen i den vintriga kylan, hade Bygdegårdsföreningen värmt glöggrytan.

Klockstapeln på Oaxen, Oaxen­klockan, är ett land- och sjömärke för ön. 2017 visade sig att delar av stöttorna i träkonstruktionen hade börjat ruttna och behövde bytas ut. Oaxen Bygdegårdsförening, som är ägare till klockstapeln, undersökte vad renoveringen skulle kosta. Det visade sig att det skulle innebära ett stort hål i kassan. Föreningen vände sig till olika instanser för att eventuellt kunna få bidrag, men det var kalla handen. 

Hjälpen fanns dock på närmare håll. Mona Gustafsson och Sixten Lindholm, som har bott på Oaxen sedan 1983 och värnar ön på alla sätt, kom med den förlösande hjälpen. 

– För oss är Oaxenklockan en viktig del av ön och vi har varit med sedan idén till klockstapeln föddes. Vi kunde inte tänka oss att klock­stapeln skulle tas bort och med glädje donerade vi en summa för att Oaxenklockan skulle kunna finnas kvar, säger Mona och Sixten. 

Därutöver bidrog flera Oaxenbor så att renoveringen kunde genomföras. 

Invigningen sköttes av Mona, som klippte bandet och Sixten, som åter ringde i klockan. Därmed står Oaxen­klockan åter stadigt på Snickar­udden.

BAKGRUND Olle Nilsson kom med idén till klockstapeln. Klockan skänktes av Birgitta och Georg af Burén. Konstruktion och ritning gjordes av Tommy Stål.

INVIGNING Oaxenborna byggde klockstapeln och ärkebiskop KG Hammar invigde i augusti 2000.

SEKULÄR Oaxenklockan är en sekulär klocka så den kan användas vid olika tillfällen.

Kerstin Holm

Byakorre

Tel: 0156-198 00

E-post