Isrink först nästa vinter

Drömscenariot var att ha den nya isrinken klar till efter nyår. Men det dröjer ytterligare en vintersäsong innan Trosaborna kan snöra på sig skridskorna och åka konstfruset på hemmaplan.

Foto: Tim Foster/Unsplash

Arbetet som den ideella lobby­gruppen ”Ja till ishall i Trosa kommun” lade ner bar frukt. I våras stod det helt klart att det blir en konst­frusen isrink i Tomtaklintområdet. Rinken hamnar på ytan bakom den nuvarande gympasalen, mellan friidrotts­anläggningen och skogen.

Då fanns det en viss förhoppning att kunna ha isen färdig redan den kommande vintern.

Så blir det inte.

– Som det ser ut nu blir det inte i februari 2021, utan snarare i november 2021 – eller någon månad senare, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef i Trosa kommun.

Varför?

– Vi ska ju även bygga en ny sporthall vid Tomtaklint­skolan och nu när vi kommit in i projekteringsstadiet för båda byggena på allvar, har det blivit tydligt att vi behöver bygga de här två bitarna relativt parallellt. Då utnyttjar vi miljö- och energi­aspekterna på bästa sätt. Istället för att hasta igång och kanske få till några veckor av skridsko­åkning i slutet av kommande vintersäsong, väntar vi in en hel säsong samtidigt som vi får till ett bättre projekt.

Har corona spelat in?

– Det är klart att det kanske segat ner lite, men det har inte varit avgörande. När man kommer in i projekteringsläget, vänder man på alla stenar för att göra arbetet så bra som möjligt. Det finns alltid en risk för besvikelser när man går ut med de allra första tidsramarna, för de är verkligen grovt räknade.

Nu byggs skridskoytan sam­tidigt med sporthallen, alltså?

– Exakt. Och med hallen ligger vi i fas. Den ska stå klar någon gång under våren 2022.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post