Info till annonsörer: Ny fakturering

Information till dig som annonserar i ÖSP.

Foto: Towfiqu Barbhuiya genom Unsplash

Östra Sörmlands Posten har påbörjat nytt samarbete med Resultat Finans gällande fakturaservice. Detta innebär att samtliga fakturor med fakturadatum from 2022-12-09 ska betalas till Resultat Finans bankgiro 753-5065.

Har ni frågor kring detta, så tveka inte att kontakta oss på Resultat Finans 042-300 97 87, eller info@resultatfinans.se.

Alternativt kan ni kontakta Jessica Gustâv på ÖSP på 070-181 54 54, eller jessica@osp.nu.

Jessica Gustâv

E-post