I vår blir det vård i Vagnhärad igen

Nu är äntligen en filial till vårdcentralen i Trosa på gång. Filialen i Vagnhärad slår upp portarna i vår.

Distriktssköterskemottagningen i Nero Center i Vagnhärad hamnar inte här, i lokalen som håller på att byggas. Där ska Art of Training växa vidare (samt Nero ska ha en liten del själva). Mottagningen hamnar istället till höger om den här bilden, i den del på bottenplanet som Art of Training vuxit ur.

Det är två år sedan som den dåvarande distriktssköterskemottagningen i Härads­gårdens lokaler i Vagnhärad stängde. Trosa kommun behövde fler korttidsplatser på äldreboendet och Region Sörmland fick flytta på sig.

– Vi blev erbjudna att fortsätta verksamheten i samma byggnad, men på ett annat plan. Med framtiden i sikte var lokalerna för små och skulle även ha behövt byggas om, så det var aldrig något bra alternativ, säger Susanne Rehn Svensson, verksamhets­chef på Trosas vård­central.

Jakten efter ändamåls­enliga lokaler har tagit längre tid än väntat.

– Mycket längre tid än vi hade önskat. Det var INTE vårt önskemål att det skulle ta över två år. Lokaler för sådan här verksamhet växer inte på träd och det tog ett tag innan vi blev erbjudna de lokaler vi snart ska flytta in i, säger Anna Ormegard, divisionschef för primär­vård i Region Sörmland.

Här hamnar filialen

Filialen hamnar i Lånestaområdet, i Nero Center. Men inte i den nya, stora tillbyggnation som håller på att färdigställas av Nero Bygg själva.

Art of Training fortsätter att växa så att det knakar och kommer att ha större delen av tillbyggnationen. Bland annat blir företagets stora träningslokal ännu större.

Art of Training kommer att överge den delen av lokalerna som utgör nedre plan på den högra flygeln (sett från vägen som passerar utanför). Det är där som den nya filialen till vårdcentralen hamnar.

”Den behövs”

På vårdcentralen i Trosa är det glada miner.

– Lokalerna är en avgörande faktor för att kunna bedriva bra primärvård i allmänhet och i synnerhet i dessa tider då vi inte vill samla för många människor på ett och samma ställe. Den nya filialen betyder att vi kan ge ännu bättre service och vara ännu mer tillgängliga i Vagnhärad, utan att alla besökare behöver komma till Trosa. Befolkningsökningen gör att vi får fler listade patienter för varje månad som går och det här behövs för att ha ett fortsatt positivt patientflöde, säger Susanne Rehn Svensson.

Vilka tjänster kommer ni att erbjuda i Vagnhärad?

– I första hand distriktsskötersketjänster i form av till exempel vaccinationer, såromläggningar, injektioner, diabeteskontroller, provtagningar och medicinsk rådgivning. Men även vissa sjukgymnastiska bedömningar, mindre gruppverksamheter av BVC, psykosociala enheten och rehabenheten med flera. Alla besök ska vara tidsbokade, vilket sker via vårdcentralen i Trosa. Det innebär samma kontaktvägar som idag, så det blir inget nytt att lära sig för våra besökare. Akuta åkommor omhändertas även fortsättningsvis vid vårdcentralen i Trosa.

Hur kommer er bemanning att se ut? Behöver ni anställa fler?

– Vi omfördelar befintlig personal och schemalägger så att både vårdcentral och filial fungerar väl med de resurser som finns i dag till att börja med. Vi har ett femtiotal personer som jobbar i dag. Fortsätter den positiva trenden att flera patienter ansluter sig, vilket vi välkomnar så klart, kan det behövas mer personal längre fram.

Vilka öppettider och dagar blir det?

– Det är inte fastställt ännu, men kommer tydligt att informeras kring när det är beslutat.

Då öppnar den

Tanken var från början att den nya filialen skulle öppna vid årsskiftet. Nu räknar man istället med att den öppnar någon gång under våren.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post