Höghus portalen till nytt område i Trosa

Trosa fortsätter att förtätas. Störst förvandling sker vid Trosaporten, där ett femvåningshus förändrar stadsbilden markant. Mellan 60 och 70 nya bostäder byggs totalt i den nya etappen.

Mats Gustafsson och Anders Hästbacka.

Sprucken asfalt och ojämn yta – parkeringen där Verktygsgatan korsar Industrigatan har sett sina bästa dagar. Snart finns den inte längre.

Under våren eller sommaren 2019 börjar det fysiska arbetet med Trosaportens andra etapp. Vagnhärads­baserade firman Nokon bygger. Arbetet inleds dock inte vid den gamla parkeringen, utan på grönytan mellan Verktygsgatan och Sockengatan.

– Där blir det ett 20-tal stadsradhus. De bostäderna kommer att vara i två plan och är tänkta för barnfamiljer i första hand, säger Anders Hästbacka, vd för Nokon.

En dagvattenledning ska flyttas, precis som den nuvarande gångvägen som går längs med Verktygsgatan. Den skjuts närmare bilvägen. Grusvägen som löper från Verktygsgatan upp till Sockengatan försvinner helt. Vägarna vävs i stället ihop av nya Hammargatan, som löper genom hela det nya området.

Områdets ”front” blir det 40-tal lägenheter som hamnar på den nuvarande parkeringen. Kronjuvelen blir ofrånkomligen femvåningshuset som byggs precis intill korsningen, direkt på andra sidan Industrigatan från Trosa Klädhus, där det nu växer några svårtämjda enar. 

– Det höga huset sticker ut, så är det ju. När vi började titta på volymstudier, kände vi att området skulle må bra av en lite högre byggnad, för att få mer dynamik. Det blir samtidigt en tydlig portal till området. Men visst blir det högt, det är egentligen bara nybyggena på Trosalunds­berget som är högre här i Trosa, säger Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef på Trosa kommun.

Nedanför höghuset och de andra lägenhetshusen anläggs ett torg, som är tänkt att smälta samman med torget på andra sidan vägen, där det redan ligger restaurang, kafé och skönhetssalong. Målet är att ha näringsverksamhet på bottenplanet i de nya husen.

– Vi har redan haft några intressenter som hört av sig och har en inofficiell lista hos oss, säger Anders Hästbacka.

Vilka sorters verksamheter handlar det om?

– Det kan jag inte svara på. Men vi hoppas kunna sålla fram några som vill driva butiks­verksamhet.

Mats Gustafsson fyller i:

– Detaljerna återstår att slipa på, men avsikten är att bygga ihop torgen så att det uppfattas mer som en helhet. Det är även jätteviktigt att få till de här lokalytorna, så att det inte bara blir bostäder.

I dagsläget är planen att alla de nya lägenheterna och radhusen sak bli bostadsrätter. Men det är inte helt spikat.

Den första inflyttningen innefattar radhusen och är tänkt att ske ungefär ett år efter byggstart, alltså framåt sommaren 2020.

Illustration på hur det nya området kan komma att se ut när det är färdigt.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post