Hemvärnet vässade formen i ÖSP-land

FÖRSVAR. Under vecka 38 genomfördes en stor krigsförbandsövning i Stockholms södra skärgård.

Foto: Björn Svensson

Stockholms södra skärgård inkluderar delar av ÖSP:s spridningsområde. Bataljonschef Joakim Sundqvist från 29:e hemvärnsbataljonen/Södertörnsbataljonen berättar mer.

– Krigsförbandsövningar med hela förbandet genomför vi vartannat år. Det är mer frekvent nu, tidigare var det var fjärde år. Den här gången var vi fler än 400 personer som var involverade på olika sätt och med tanke på att vi totalt är cirka 550 personer på bataljonen så kan man förstå att det var en stor övning. Vi är en av tre bataljoner som har stridsbåtskompani, vilket ger oss sjörörlighet. Vi kan verka i flera dimensioner, på och under ytan, på land och i luften. 

– Syftet med övningarna var att testa alla kompaniers respektive specialiteter, i vad som är så likt skarpt läge som möjligt, samtidigt som vi ser hur samarbetet fungerar kompanierna emellan och hur ledningsstrukturen fungerar. Vi har både båt- och skyttekompanier, en flyggrupp samt en CBRN-pluton som är experter på bland annat kemisk sanering, så det är många delar vi prövar i så realistiska övningar som möjligt. (CBRN står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) hot och risker).

400 personer deltog i övningen. Joakim Sundqvist (till höger) är bataljonschef.

Vad ska man tänka på när man som civil är i närheten av en övning?

– De allra flesta förstår varför det är viktigt att respektera skyddsområden och restriktionsområden som våra skjutfält, till exempel på Askö. Vid övning med skarpskjutning finns en allvarlig risk för skador om man kommer in i området. I dag när det är vanligt med drönare och lätt att filma på annars svårtillgängliga platser, är det också viktigt att ta reda på om och när du får fotografera och filma.
Annars gäller att respektera skyltar och att till havs visa vanligt sjöhyfs.

Hur ser försvarsläget ut?

– På nationell nivå är det en fråga för våra folkvalda. Om vi pratar om hemvärnet så fungerar vi som en förstärkning av yrkesförsvaret. Vi ser ett starkt intresse från försvarsledningens sida, vi har bra utrustning och välmotiverade soldater – kort sagt vi är en trovärdig del av försvarsmakten. Det märks också genom att det finns ett fantastiskt intresse för att söka sig till oss. Alla är välkomna att söka till hemvärnet, vi har så många olika befattningar att det finns något för alla.

Mer om Södertörnsbataljonen

  • Södertörnsbataljonens område omfattar Södertörn, skärgårdskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn.
  • Bataljonen tillhör Amfibieregemente.
  • Har uppgifter både på fast-landet och i skärgården, primärt att skydda viktiga anläggningar, som kritisk infrastruktur – till exempel hamnar och kraftförsörjning.
  • Man medverkar även i samhällets räddningstjänst, till exempel skallgång, olje-bekämpning, stormskador, skydd mot översvämningar samt vid släckning av skogsbränder.
Av | 2018-09-25T13:24:28+00:00 september 2018|Senaste nytt|

Om författaren:

Lämna en kommentar