Nytt område byggs – blir porten till Infart västra Trosa

Närmare 20 radhus vid Västerljungsvägen, ett stenkast från Tureholms grindstugor. Det är det första, men absolut inte sista stora projektet när byggblickarna i Trosa riktas västerut.

Mäklaren Maria Fagernäs framför gärdet där det nya området ska ta form.

”Ambitionen är att skapa attraktiva boendemiljöer, öka trafiksäkerheten, bidra till ett bra och kreativt företagsklimat samt en fortsatt tillväxt för kommunen som helhet.”

Så skriver Trafikverket om Infart västra Trosa.

Långt ifrån alla Trosabor håller med om vare sig motiv eller lägesbeskrivning. Infarten har berört – och berör fortfarande. De tunga, grundläggande politiska besluten togs för flera år sedan. Men det var framför allt inför den gångna valrörelsen som frågan blossade upp på allvar. Miljöpåverkan och den höga kostnaden stod i fokus. Bland annat skrev över 500 personer under en protestlista om att stoppa infartsplanerna helt.

Kommunalrådet Daniel Portnoff (M) gick ut i sociala medier och försvarade planerarna, där den styrande borgerliga majoriteten haft tungt stöd av det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, från första början.

– Man måste se frågan ur ett 50-årsperspektiv. Vissa säger att vi inte behöver den här vägen. Nej, det kanske vi inte gör i dag, i morgon eller ens om tio år. Men i ett lite längre perspektiv är det helt uppenbart att den behövs. Tänker vi inte på den nu, tar det 20 år till från ögonblicket vi inser att den akut behövs. Framförhållning är jätteviktigt, sa Portnoff till ÖSP ett par veckor före valet.

Det allra mesta pekar mot att infarten blir av. Och i det kölvattnet har byggfirman DNHAB tillsammans med arkitektfirman Widjedal Raki valt att bygga. Skandiamäklarna hjälper till att förmedla.

19 radhus planeras mellan ”Emils backe” och grusvägen mot Hunga. Infart västra Trosa är i nuläget tänkt att nå Västerljungsvägen bara hundra meter därifrån.

– Det känns verkligen som att det är igång här på allvar nu. Området väster om Trosa är det som är på tur att expandera. Det är här det finns mark att bygga på och så klart spelar även den framtida infarten in, säger Maria Fagernäs, mäklare på Skandiamäklarna.

Den första inflyttningen är tänkt att ske om ett år.

– I början av 2020. Men det beror ju på hur försäljningen går.

Det handlar om bostadsrätter, en boendeform som blivit allt mer populär när det gäller radhus, inte minst i Trosa. Flera liknande projekt har byggts eller är på gång. 

– Lösningen är väldigt prisvärd. Köpeskillingen är lägre, precis som kontantinsatsen. Friköpta radhus? Då hade vi pratat om nästan dubbelt så höga priser, säger Maria. 

VAD? En förbindelse mellan Västerljungsvägen (väg 782) och Ådavägen (väg 218).

KOSTNAD Beräknas kosta mellan 130 och 150 miljoner kronor. 40 procent finansieras av staten. Resten av kostnaden betalar Trosa kommun.

INTÄKTER Exploaterings-avgifter på 125 000 kronor per fastighet tas ut, vilket sammantaget förväntas ge intäkter på runt 80 miljoner kronor. Det kommer även att säljas verksamhetsmark till ett värde av cirka 25 miljoner kronor. De pengarna är tänkta att finansiera kommunens utgifter för vägen.

JUST NU Vägplanen är skickad för fastställelseprövning till Trafikverket i Borlänge. Om den uppfyller kraven i lagstiftningen fastställs planen. Beslutet kan överklagas.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post