Här hamnar nya privata förskolan

TROSA Många flyttar till Trosa. Det ökar behovet av förskoleplatser. Nu byggs en privat förskola, med plats för 80 barn och tydligt utomhusfokus.

Stannar du till när du ska svänga höger in på Bråta Allé, har du en byggarbetsplats till vänster om dig. Snart står en ny byggnad i två plan där, om allt går enligt plan. I mitten av mars är den nya förskolan tänkt att öppna.

– Det är ingen traditionell förskolestuga, utan ett mer modernt stuk. Ett hus som passar in i området, fast inte med lika stora fönster som bostäderna här, säger Kristina Karlberg, som kommer att vara förskolechef när verksamheten drar igång.

Hon har varit med och startat upp fyra privata förskolor i Nyköpingsområdet. Tidigare
var hon chef över samtliga, men är i nuläget ansvarig för två av dem samt tillförordnad chef på en tredje. Arbets­givaren Helianthus köptes relativt nyligen upp av den stora norska koncernen Læringsverkstedet. En kraftig expansion sker i Sverige, bland annat i Trosa.

– Vi har plats för 80 barn. De fördelas på fyra avdelningar, även om vi inte riktigt jobbar med avdelningar på det traditionella viset, utan i första hand delar in barnen i smågrupper.

Precis bakom förskolan ligger Tomtaklintskogens naturreservat och gården blir därför begränsad.

– En liten gård är inget hinder alls. Vi jobbar mycket med att expandera de pedagogiska rummen och tar oss utanför förskolegården så mycket vi kan. 

Är ni en uttalad utomhusskola?

– Nej. Men vi har ett tydligt utomhusfokus. Vi är kanske inte ute i exakt alla väder, men vi tror på ett ökat lärande där barnen får se andra platser. Det kan vara en park, ett museum, biblioteket eller pulkabacken. All undervisning går att göra både ute och inne, så ska man jobba hos oss ska man gilla att vara utomhus.

I övrigt: Vad skiljer er från en traditionell, kommunal förskola?

– Inte mycket. Jag skulle säga att vi är ganska lika. Vi har ingen speciell inriktning och jobbar helt enligt läro­planen. Det kostar lika mycket
att ha sitt barn hos oss som i kommunen vi verkar i. Vi har samma regler för vistelsetider som i den kommunala verksamheten.

Största skillnaden ligger i ansökningsprocessen. Den som vill ha sitt barn på den nya privata förskolan, måste
söka platsen aktivt genom Helianthus.

Väljer ni sedan vilka som får gå hos er?

– Nej, de som söker får en plats – så länge som det finns plats. Till skillnad från den kommunala förskolan har vi ingen platsgaranti – är det fullt, så är det fullt. Men vi tillämpar givetvis syskon­förtur även hos oss.

”Vi får världens viktigaste värden att växa.” Helianthus får snart jobba utefter sin slogan även i Trosa kommun. Blivande förskolechefen Kristina Karlberg berättar att det blir en två våningar hög, modern förskolebyggnad.

Tar ett par år

Kristina Karlberg tror att det kan ta ett par år innan för­skolan är helt full. Pedagoger värvas allt eftersom.

– Vi ska precis börja rekrytera. Jag hoppas att vi får in en del härliga Trosapedagoger.

Har ni konkurrensfördelar lönemässigt?

– Vi förhåller oss till den lönenivå som finns i kommunen. Vi försöker locka med annat. I sommar kommer en ny läroplan, där den som är förskollärare får ett utökat ansvar. Läraren får mer makt över sin planeringstid och en tydligare ledningsfunktion. Det hoppas jag ska kunna locka.

Helianthus kommer även att driva en privat förskola i Vagnhärad. Den hamnar i Fänsåker, i skogsområdet mellan Fänsåkersvägen och Gnestavägen. Förhoppningen
är att den ska vara igång nästa höst.

– Just nu är det bara en stor skogstomt, så det byggarbetet kommer att bli lite mer omständligt, säger Kristina.

Skolchefen: ”Det är två attraktiva områden”

TROSA Utvecklande samverkan snarare än konkurrens. Skolchefen Mats Larsson är nöjd med att få in en privat aktör i Trosa kommuns förskoleutbud.

Rätt ska vara rätt: Trosa kommun har haft fristående förskoleaktörer sedan många år tillbaka. Förskolan på Lagnö och Dalbystugan i Västerljung drivs som föräldra­kooperativ.

– Så vi är vana att samverka och ha tillsynsansvar för fristående förskolor. Men det här blir de första företagsdrivna förskolorna i kommunen, säger Mats Larsson.

Trosa är ekonomiskt välmående, med ett moderatlett politiskt alliansstyre. Vissa skulle höja på ögonbrynen åt att det inte redan finns någon privat skola eller förskola innanför kommungränsen. Skillnaden nu jämfört med för bara några år sedan är den kraftiga tillväxt som skett, med en betydligt större befolkningsökning än väntat. Fler förskolor behövs. Nu.

Att tacka ja till första bästa privata aktör var ändå aldrig aktuellt.

– Vi gjorde en noggrann inbjudan kan man säga, där vi vände oss till flera aktörer. Helianthus var en av aktörerna vi tyckte hade de rätta förutsättningarna. Vi fick bra referenser om att de höll en god kvalitet och det kunde även stödjas i offentlig dokumentation. De hade nöjda föräldrar – och visade ett tydligt intresse. Sammantaget kan man säga att vi upplevde att Helianthus svarade upp bäst och mest engagerat på våra frågor och krav.

Ett fantastiskt läge

Förskolan vid Bråta Allé är först ut. Den i Vagnhärad står på tur.

– Det är två attraktiva områden. Vi har en väldigt fin tillväxt i Bråta, men även en bit upp mot Åda, som Åda backar till exempel. Det är bra kommunikationer för pendlande föräldrar, men också nära till Skärlagskolan – som ju också växer, säger Mats Larsson.

– I Fänsåker i Vagnhärad finns det också en stor fördel i pendlingsläget för föräldrarna. På sikt är det ett fantastiskt läge, eftersom stationen på Ostlänken hamnar i närheten.

Förskolor behöver pedagoger. I Trosa finns det många sådana, anställda av kommunen.

Är ni inte oroliga för att flera av era bästa pedagoger kommer att värvas av den nya konkurrenten?

– Vi ser det inte på det sättet. Barnen ska få så bra kvalitet som möjligt, oavsett vem som driftar deras förskola. Nu får vi två arbetsgivare i stället för en som kommer att tala gott om möjligheterna att arbeta i Trosa, vilket bara lär vara bra ur värvnings­synpunkt. Givetvis innebär en sådan här nyetablering en viss rörlighet mellan våra verksamheter, men den innebär också samverkan. Dessutom triggar den oss att röra oss framåt. 

Av | 2018-11-02T10:28:23+00:00 november 2018|Samhälle, Utbildning|

Om författaren:

Lämna en kommentar