Gräset ska bli grönare – och bättre

Onödiga skador, dåligt spel och för stor miljöpåverkan. Konstgräsplanen i Vagnhärad ska uppgraderas. Samtidigt är tanken att fler av Trosa kommuns fotbollsplaner ska förbättras.

Konstgräset på Häradsvallen är slitet.

Såväl plastgräs som plastkulor ska bytas ut.

Ett av löftena i Allians för Trosas valmanifest var att anlägga en ny konstgräsplan i Trosa. Den målsättningen har skrotats efter konstruktiva samtal med Trosa Vagnhärad SK, kommunens klart största fotbollsförening och den främsta hyresgästen på både Häradsvallen i Vagnhärad och Skärlagsvallen i Trosa.

– Det är inte aktuellt med ytterligare en konstgräsplan i nuläget. Politiken har inte varit främmande för det, men när vi gick igenom saken med TVSK var de tydliga med att det inte behövs ytterligare en konstgräsplan, säger kultur- och föreningschefen Sara Fältskog Eldros, vars bild av situationen delas av TVSK:s ordförande Svante Scherman.

Det är däremot en hel del andra grejer som behöver göras för att främja fotbollen i kommunen. Mest akut är den befintliga konstgräsplanen på Häradsvallen.

– De senaste två säsongerna har det blivit helt uppenbart att konstgräset måste bytas eller renoveras. Kvaliteten är alldeles för dålig. Konstgräset har blivit så pass slitet, att man går igenom med dobbarna på vissa håll och fastnar med skorna. Både vi och gästande lag har drabbats av många skador. Inte småskador, utan allvarliga skador. Det är inte acceptabelt i förlängningen, säger Scherman.

Tre huvudfaktorer

Frågan utreds för fullt. Flera olika kontor på kommunhuset samarbetar för att få fram så bra material som möjligt, för att sedan kunna presentera några olika alternativ för de styrande politikerna. Det finns en tydlig budget – vilken summa det handlar om är hemligt – och alla alternativen måste rymmas inom den.

– När vi tittar på vad konstgräsplanen behöver för egenskaper, är tre huvudfaktorer viktiga: 1) Spelarsäkerhet, att skaderisken ska vara låg 2) Spelarvänlighet, att underlaget ska vara skönt att spela på 3) Miljövänlighet, säger Fältskog Eldros.

När det gäller miljön, handlar det framför allt om att förhindra de miniatyrstora plastplupparna – granulaten som gör konstgräset mjukt att trampa på – från att hamna i naturen och framför allt i Trosaån.

– Det finns bland annat så kallade granulatfällor att placera runt planen, så att granulaten trillar ner i små fickor när man plogar och sedan går att återanvända, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef på kommunen.

En av de grejer som det tittas på är att möjliggöra för en framtida uppvärmning av konstgräsplanen. Den möjligheten finns inte idag.

– Det skulle underlätta för kommunen som sköter driften. Värme skulle vara ett komplement på vintern, då det minskar antalet plognings- och skottningstillfällen som krävs och på så sätt minskar slitaget på mattan. Detta hänger dock på om man kan finna en bra lösning för värme­försörjningen, säger Hagstedt.

Naturgräs ska bli bättre

Behovet av bra tränings- och matchmöjligheter ökar. TVSK har fått sex nya lag det senaste året och herrlaget snuddar vid elitfotboll. I stället för ytterligare en konstgräsplan i Trosa, är önske­målet att naturgräsplanerna ska få mer kärlek.

– Konstgräs bör användas för att förlänga såväl höstsäsongen som försäsongen. Fotboll ska annars spelas på naturgräs. Vi vill att prestandan höjs på de stora elvamannaplanerna, för potentiellt har vi tre riktigt bra naturgräsplaner. Den innanför löparbanan vid Tomtaklintskolan har dessutom bra belysning och skulle kunna göra det möjligt för oss att spela kvällsmatcher även på hösten, säger Svante Scherman.

Bilden delas av Sara Fältskog Eldros.

– Vi vet att naturgräset på både Häradsvallen och Skärlagsvallen måste förbättras. Det är dålig bevattning, håligt och gropigt. En förbättring på den fronten bör rymmas i budgeten för konstgräset, säger hon.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post