Gnestabornas drömpark tar form

GNESTA. Snart börjar omvandlingen av Thuleparken. Utformningen görs enligt önskemål från kommuninvånarna.
– Allt vi gör nu kommer från medborgardialogen; det är rätt unikt, säger Johan Dahlberg, tf förvaltningschef på Kultur & Teknik. Bild: Funkia Landskapsarkitektur

Thuleparken till en modern mötesplats för både barn och vuxna börjar nu i dagarna.
– Målsättningen är att skapa en park där alla åldrar kan samlas, killar och tjejer, män och kvinnor, säger Johan Dahlberg.
Den första delen av lekparken ska vara på plats i år, uppskattningsvis i november.
– Det är en klätterlek som ska stimulera fantasin.Klätterleken med stolpar, rep med mera ska både vara kul och samtidigt ett sätt att öva motorik. Hela grundtanken är att jobba med barnens kreativitet.
I vår, med start eventuellt i april, fortsätter arbetet med att göra klart lekparken, som ska passa både mindre och större barn. Där ska finnas vattenlek (som barnen själva får pumpa vatten till), ytor för lek med sand, en gummiyta med inbyggda studsmattor, gungor med mera. Det prioriteras så att det ska bli klart under våren. I första etappen byggs också grill med sittbänkar.

Thuleparken urklipp Mycket för ungdomar

Nästa etapp är ”ungdomsdelen”, som ska vara klar hösten 2015. Där anläggs bland annat en multiplan, som också ska kunna vara isbana på vintern. En yta utrustas med cykelkullar samt halvramper med mera för skateboardåkare. Det blir en mindre plan för streetbasket.
– Mitt i det bygger vi en spontanscen, med teknik för  att kunna koppla upp sig till ett trådlöst nätverk. Där ska man kunna bara ”hänga” eller sjunga om man vill. Det ska finnas högtalare, säger Johan Dahlberg.
Scenen är ett exempel på inslag som på andra håll visat sig vara särskilt tilltalande för tjejer. Att multiplanen inte omgärdas av staket utan av flyttbara och sittvänliga kuber, är något som också har visat sig göra just tjejer mer delaktiga än de annars kanske skulle vara.
– Ju mindre omgärdat det är, desto fler nyttjar planen.

Blommor och blad

Nästa del i parkens förvandling handlar om växter, träd och möjlighet att sitta och vistas i en miljö med biologisk mångfald, ”en trädgård för alla sinnen med olika blommor och växter”.
– Vi tittar på möjligheten att ha en vattenspegel, och en ”sinnenas trädgård” med lusthus. Det är inte riktigt klart hur det ska bli.
Gångvägen som går rakt igenom området idag, flyttas upp mot husen intill Torggatan.
Tillgänglighet för alla är viktigt i planeringen.
– Det är väl genomtänkt och man ska kunna komma till alla delar av parken med rullstol, påpekar Johan Dahlberg.

Många förslag

Förslag från allmänhetentogs emot i samband med julmarknaden, samt på möten, bland annat med Art Labs ungdomsråd (GKU) och handikapprådet i Gnesta kommun. Sammanlagt fick kommunen in 232 förslag den vägen.
Det fanns också möjlighet att tycka till via mejl, kommunens hemsida och Facebook och på det sättet kom 22 förslag från medborgarna.
– Förslaget till den planerade utformningen av parken ställdes ut i samband med ”Kalaset” i maj i år. Det var många som kom och gav positiv feedback då.

Lekplats i topp

Högst i topp på önskelistan stod en ordentlig lekplats för barn i olika åldrar.
Grönområde med träd, samt bänkar och andra sittytor var också efterfrågat.Skateboardpark, utegym och skridskobana kom också ganska högt upp. Liksom att parken ska vara en mötesplats för alla åldrar. Scen, grillplats, boulebana, vattenkonst var andra förslag.
– Av de förslag som inte kom med, kommer en del kanske senare eller i ett annat område. Det finns exempelvis planer för ett utegym i anslutning till badet som planeras i Frönäs.

. . . . .

Den beräknade kostnaden blir ca 6,7 miljoner kronor. Gnesta kommun upphandlar leverantörer för de olika etapperna så att arbetet kan påbörjas enligt tidsplanen.
Thuleparken beräknas vara klar under 2015, senast våren 2016.

Av | 2016-04-18T14:22:30+00:00 oktober 2014|Bygga och bo, Hembygden|

Om författaren: