Forskaren: Nyttigt – men ger ingen kondis

Yogaforskaren svarar på ÖSP:s funderingar.

Marian Papp, yogaforskare på Karolinska Institutet. 

– Yoga stärker hälsan på olika sätt både fysiskt och psykiskt. De goda blodfetterna och antiinflammatoriska markörer i blodet tycks förbättras. Även mental hälsa som humör och sinnestillstånd som ångest och depression minskar ofta, säger Marian Papp, yogaforskare på Karolinska Institutet. 

I sina senaste artiklar visar Marian Papp att en ökad dos yogaträning har ett samband med sömn och psykisk hälsa. Det finns stöd för att man ökar förmågan till återhämtning.

– Min forskning visar att den fysiska yogaträningen ofta har många likvärdiga effekter som fysisk aktivitet, men inte på konditionen.

– Man har även sett viss effekt på hjärtfrekvensvariabiliteten. Med det menas på vilket sätt som hjärtfrekvensen hänger ihop med puls och andningsfrekvens. 

Hur kan människor få en bättre vardag med hjälp av yoga?

– Yogaträning hjälper människor att hitta balansen i kropp och sinne. Man blir mer lyhörd för kroppens signaler och kan reglera stress på ett bättre sätt, säger hon. 

Marian Papp är också ansvarig för en nystartad kurs i yogaträning på Karolinska Institutet. Den vänder sig främst till vårdpersonal. 

2017 skrev hon en avhandling om yoga. 

Maria Ortler

E-post