Färre elever tvingar skola att spara: ”Låter mer dramatiskt än det är”

Hölöskolan gick mot ett underskott på över 3 miljoner kronor. Direkt efter vårterminen klubbades flera åtgärder för att få bukt med problemen. Både skolchef och ortens toppolitiker ger nu lugnande besked till oroliga föräldrar.

Linda Chalkias (C), kommundelsnämndens ordförande i Hölö.

Lägenheterna som byggs nära motorvägen.

Det är färre barn än tidigare som börjar på Hölöskolan. Det har länge funnits två förskoleklasser, men från och med den kommande höstterminen behövs bara en för­skoleklass. Det minskade elevantalet får konsekvenser.

Drygt 1,5 miljoner kronor ska sparas till årsskiftet. Nästa år ska ekonomin vara i balans. En åtgärdsplan spikades av Hölö-Mörkö kommundelsnämnd tidigare den här sommaren.

– Nämnden var vänlig nog att godta vårt förslag på åtgärdsplan. Vi får ta den tid vi behöver och kan ta förändringarna successivt. Vi tillåts gå med underskott, så att förändringarna inte påverkar verksamheten lika tydligt. Hade vi behövt spara 3 miljoner på ett halvår, hade vi behövt göra större förändringar, säger Jenny Stanser, verksamhetschef för grundskolan i
Södertälje kommun.

Förstår reaktionerna

Linda Chalkias (C) är ordförande i kommundels­nämnden. Hon tycker att situationen är beklaglig, men att något tyvärr måste göras.

– Självklart är det alltid allvarligt när man behöver göra neddragningar i barn och ungas utbildning. Det är klart att de här åtgärderna kommer att påverka både elever och lärare. Jag förstår reaktionerna som kommit, bland annat i sociala medier. Samtidigt låter åtgärdsplanen mer dramatisk än vad den faktiskt är, säger Chalkias.

Två lärare som slutat ersätts inte. De lärare som går ner i tid har själva bett om det. Ingen lärare tvingas bort.

– Jag vet att Hölöskolan är en väldigt flexibel arbetsplats, med kompetenta pedagoger som är duktiga på att hitta bra lösningar. När jag pratade med skolans rektor var hon övertygad om att de skulle få ihop det här pusslet och det är jag också, jag har fullt förtroende för både ledning och personal. Jag är övertygad om att påverkan på elevernas skolgång blir liten, tack vare den kompetenta personalen, säger Linda Chalkias.

– Men det är klart att vi måste hålla koll på utvecklingen och utvärdera situationen löpande. Fungerar det inte, får vi göra om budgeten.

Måste hålla koll

Framtiden för Hölöskolan ser ändå förhållandevis ljus ut. Det byggs lägenhetshus i utkanten av tätorten, ett bygge som syns redan från motor­vägen. I Mörkö byggs det hus. Utöver det köper privatpersoner mark och bygger villor.

Nu gäller det att utbildningsförvaltningen är på tårna. Just på den punkten erkänner Jenny Stanser brister.

– Om det är något vi sett och lärt oss, är det att ha bättre framförhållning. Att det här beslutet var tvunget att fattas rätt drastiskt får vi ta på oss. Det byggs i Hölötrakten och det kan flytta in nya barn rätt snart – och det måste vi hålla koll på, säger hon.

ÖSP har varit i kontakt med Hölöskolans rektor Maria Elv. Hon hänvisar frågor till Jenny Stanser.

Åtgärdsplanen för Hölöskolan

PLANEN För att spara in 1,5 miljoner kronor fram till årsskiftet görs följande:

  • Fyra lärartjänster går ner till 80 procent. En tjänst minskar från 80 till 70 och en från 100 till 30. Samtliga berörda lärare går ner i tid frivilligt.
  • Två tjänster, en vanlig lärartjänst och en speciallärartjänst, har blivit vakanta och ersätts inte.
  • Studie- och yrkesvägledaren går ner i tid.
  • Budgeten för läromedel minskar med närmare en kvarts miljon kronor.
  • Skolan ska vara mycket restriktiv med att ta in vikarier.

POSITIVT En ekonomi i balans vid årsbokslut 2020.

NEGATIVT En befarad konsekvens är att arbets-belastningen för personalen blir högre än vanligt. En annan är att elever i behov av stöd inte får det i samma utsträckning som tidigare.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post