De tar över Kråmö

Kråmö skärgårdsby slipper stå och förfalla under sommaren 2020. Det är nu klart vilket företag som tar över driften.

Johan Wolpher.

I fjol sa den dåvarande entreprenören på Kråmö, Trosa Rederi med Magnus Scherp i spetsen, upp sitt avtal. Innan dess var det en annan Trosabo, Håkan Jäderberg, som var synonym med Kråmö.

Under vintern har ansvariga på kommunen funderat på hur skärgårdsbyn på ön ska kunna drivas vidare för att gagna såväl kommuninvånare som besökare. Det finns flera utmaningar med Kråmö, där en av dem är att stugorna måste renoveras.

För en dryg månad sedan fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att forma ett nytt hyresavtal.

Under tisdagen skrevs papperna på. Det blir det lokala företaget Apelago som tar över driften av Kråmö. Apelago driver sedan tidigare gästhamnen i Trosa.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att förvalta Kråmö under de kommande tre åren. Skärgården är vår passion och vår hemmaplan, det är det vi kan och brinner för. Nu har vi fått möjligheten att förvalta denna fantastiska skärgårdsby och natur, något vi kommer att göra med största vördnad. Vi vill skapa en hållbar miljö för nästa generation och se till att Kråmö fortsätter vara en plats för människor, såväl inom som utanför kommunen, att besöka, säger Johan Wolpher, VD för Apelago.

Kommunen skriver: ”Hyresavtalet gör gällande att Apelago ska driva Kråmö skärgårdsby utifrån de förutsättningar som finns, men de kommer även att ha möjlighet att utveckla delar. Det finns ett stort renoveringsbehov men också utvecklingsmöjligheter för utökad service och tjänsteutbud till besökare.”

– Det är många intressenter som hört av sig men Apelago är vårt förstahandsval. De har en stark organisation med bred kompetens inom bland annat besöksnäring och sjötransporter. De har även en tydlig och realistisk bild av vad som kan uppnås under avtalsperioden och den ligger i linje med Trosa kommuns planer. Vi kommer inte att genomföra några större investeringar under perioden utan ambitionen är att iordingställa delar av skärgårdsbyn, säger Kerstin Tibbling, Trosa kommuns produktionschef.

Kråmöavtalet är på tre år. Efter det är tanken att kommunen ska ha fått till en mer långsiktig lösning för ön.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post