De hindrar historia från att försvinna

Du finns så länge någon minns. Det gäller även föreningar och företag, men där kan traditionen att arkivera vara svag. Arkiv Sörmland jobbar för att ändra på det.

Helena Karlsson och Birgitta Lundberg på biblioteket i Gnesta, där Gnestas historia lyfts fram lite extra nu i november.

Källa: Föreningen Folkets hus Gnestas arkiv/Gnesta kommunarkiv

Källa: Föreningen Folkets hus Gnestas arkiv/Gnesta kommunarkiv

Källa: Eskilstuna-Kurirens arkiv/Arkiv Sörmland.

Källa: Eskilstuna-Kurirens arkiv/Arkiv Sörmland.

Källa: Eskilstuna-Kurirens arkiv/Arkiv Sörmland.

Källa: Sv. lantarbetarefackföreningen avd.259 Gnestas arkiv/Gnesta kommunarkiv.

Det bor en nostalgiker i de flesta av oss. Många känner igen känslan som får en att fastna i familjealbum, sitta en timme framför ett slitet VHS-band från början av 90-talet eller rota igenom högar av teckningar från barndomen.

Familjer sparar i lådor i förrådet eller på vinden. Kommunen sparar sådant som den är lagstadgad att spara. Hembygdsföreningar gör fantastiska insatser i att spara allt från tidningsurklipp till gamla fotografier.

Men när det gäller företag och föreningar finns inga restriktioner som tvingar dem att spara på sin historia. Vissa är duktiga på att arkivera ändå, men i många fall finns det ingen tradition att göra det. Platser och sammanhang som samlat mängder av personer i årtionden blir i värsta fall fulla av svarta, historiska hål.

Här kommer Arkiv Sörmland in i bilden.

– Vi på Arkiv Sörmland har en viktig uppgift att fylla, genom att informera om värdet av att bevara sina arkivhandlingar och att hjälpa till med själva bevarandet. Varje förening/företag bär på sin unika historia, tillsammans vill vi arbeta för att den blir bevarad, säger arkivarien Helena Karlsson.

Arkiv Sörmland vårdar, bevarar och tillgängliggör arkiv från förenings- och näringslivet i Sörmland – det vill säga handlingar från föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner i hela länet. Föreningsarkivet sparas sedan i kommunernas arkiv, för att vara lättillgängliga. Företagsarkivet finns hos Arkiv Sörmland i Eskilstuna.

– Gnesta har många gamla företag, säger Birgitta Lundberg, som bor utanför Gnesta och är styrelsemedlem i Arkiv Sörmland. Frågan är var de företagen har gjort av sina handlingar? Företaget kan till exempel ha köpts upp och alla papper har kastats.

Extra fokus på Gnesta

Den här hösten har Arkiv Sörmland haft extra fokus på Gnesta. Under två veckor i november pågår en utställning på biblioteket, med rubriker som ”När järnvägen kom”, ”Ett levande föreningsliv” och ”När Gnesta fick Folkets hus”. I det här fallet är materialet inte bara hämtat från det egna arkivet, utan från flera andra arkivinstitutioner.

Den 9 november, när utställningen pågått i några dagar, är det ”Arkivens dag”.  Då finns representanter på plats från Gnesta kommunarkiv och Arkiv Sörmland.

– Vi från Arkiv Sörmlands sida ger bland annat tips på var och hur man kan hitta arkiverat material, säger Helena. Det finns mycket material, fotografier och gamla kartor till exempel, som bara ligger och väntar att bli tittade på. Vi vill väcka intresse och nyfikenhet för arkivering. Vi vill också öka förståelsen för att den här processen behöver fortsätta för att vi ska ha någon historia från början av 00-talet att titta tillbaka på
i framtiden.

Även digitalt

Arkiv Sörmlands verksamhet är mestadels analog. Det handlar om sådant som verksamhetsberättelser, medlemstidningar, protokoll, tidningsurklipp och fotografier. Digital arkivering, så kallad E-arkivering, utförs också, men enbart på material som redan är digitalt.

Instagramkonton kan raderas, hårddiskar kan krascha, nya appar kan få andra att falla i glömska. Vi tar fler bilder än någonsin, men frågan är var vi har dem om ett par år?

Finns det en rädsla för att vi i framtiden kommer att ha bättre koll på vad som hände på 50-talet än vad som hände på 2010-talet?

– Absolut, säger Helena. Därför har vi på Arkiv Sörmland ett projekt som är inriktat mer mot unga. Vi har en projektledare som jobbar med att bevara unga sörmlänningars digitala minnen. Han hjälper till med att bevara bloggar, Facebookflöden, Instagramflöden och sådant. Det är ett jättejobb! För teknikutvecklingen går ruskigt snabbt. Det du sparade på CD-skivor för mindre än tio år sedan har du kanske knappt utrustning för att titta på idag. Vi jobbar för att undvika sådana ”svarta hål”, så att det även går att forska på 2000-talet fram­över.

Om ni skulle ge en uppmaning till föreningar och företag, vad skulle ni säga då?

– Tänk på var ni har era papper, säger Birgitta. Är de hemma hos ordförande? Eller gamla ordförande kanske? Eller någon helt annanstans?

Arkiv Sörmland

BEVARAR Arkiv Sörmland är en resurs för föreningar och företag i länet som vill ta hand om sina arkiv.

STÖTTAS Arkiv Sörmland är ett av Sveriges regionala enskilda arkiv. Verksamheten har stöd nationellt från Kultursamverkansmodellen och regionalt av Region Sörmland.

SAMMANSLAGNING Arkiv Sörmland bildades 2013, genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland (bildat 1966) och Företagens arkiv i Sörmland (bildat 1996).

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post