Då startar den efterlängtade fiberutbyggnaden på Mörkö

Nu närmar sig startskottet för fiberutbyggnaden på Mörkö med omkringliggande öar. Söndagen den 24 november samlades ett 40-tal intresserade på Mörkö Bygdegård för att ta del av de kommande planerna för fibrering.

Ett 40-tal personer kom till Mörkö Bygdegård. Foto: Mats Pertoft

Fredrik Bonde informerade om läget i processen kring fiberdragning till fastigheterna i Mörköbygden. För närvarande är uppdraget ute på upphandling avseende vilken leverantör som ska få ”grävuppdraget”. Samtidigt som upphandlingen löper på, kommer en hemsida att läggas upp där alla i området kan lägga in sitt intresse för att bli uppkopplad. Denna första intresseanmälan kommer inte att vara bindande utan avsikten är att få ett grepp om antalet som över huvud taget är lockade. Antalet kommer också att vara underlag för en grov uppskattning av priset per abonnent, fortsatte Fredrik sin information.

Ska vara klart innan nyår nästa år

Målet är att utbyggnaden till alla fastigheter som väljer att ansluta sig, ska vara klart till den 31 december 2020. Hårdvaran, fiberkabeln, kommer att  ägas av Mörkö Optisk Fiber AB. Just nu är uppdraget utskickat på offentlig upphandling, vilket är nödvändigt för att projektet ska kunna ta del av det statliga bidrag som har utlovats. Det som sedan kommer att levereras i nätet, väljer varje abonnent efter sina önskemål.

Deltagarnas frågor under mötet understryker hur efterlängtat ett bredband är. Delar av norra Mörkö betjänas inte alls av kopparnät längre, vilket gör att behovet av fibernät accentueras.

”Ett Blomstrande Mörkö Ekonomisk Förening” arrangerade informationsmötet och Mörkö Bygdegårdsförening hade fixat kaffe med dopp. Efter informationsmötet höll föreningen årsmöte.

Fiber i Södertälje kommun

• Södertälje kommun beräknar att nå sitt uppsatta mål 2022. Målet ligger i linje med regeringens mål att 95 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband. 

• Det pågår ett flertal projekt i kommundelarna som kommer att bli slutförda i början av nästa år, berättar Patric Parmenberg, bredbands-samordnare på kommunen. ”Mesta tiden går till planering och markavtal. Själva grävandet (det som syns) går relativt fort”, säger han.

Kerstin Holm

E-post