Centrala Trosa måste utvecklas – så går tankarna

Att Systembolaget stannar är ett viktigt steg. Nu blickar de aktörer som värnar om centrala Trosa framåt, för att se hur stadskärnans attraktivitet kan behållas – och ökas.

Förslaget för ny översiktsplan ska ut på samråd. Rullar allt på kan planen klubbas igenom i december nästa år. De mest centrala delarna av Trosa är blåmarkerade på den här kartan.

Området som innefattar bland annat Skolparken, det gamla busstorget, rådstugan och det kullerstensbeklädda torget är Trosas klappande hjärta. Om Trosaporten är entrén till själva orten, är den här biten av mer historisk mark ingången till den pittoreska, vykortskompatibla själen.

Men Trosaporten växer. E-handeln ökar. Infart västra Trosa kommer att generera fina ytor inte bara för industrier, utan en väldigt blandad uppsättning verksamheter. Och närmare motorvägen blir Vagnhärad allt mer attraktivt, inte minst när Ostlänken närmar sig mer konkret (läs mer om den på sidan 17). Trosas centrum behöver utvecklas för att inte förlora i lyskraft.

– Vi tittar på hur vi kan utveckla centrala Trosa, säger Linda Axelsson, planchef på kommunen. Det sker redan nu saker nära Kvarnen, där Åhusen – med verksamheter på nedre plan – blir en ny länk ner till stan. Men hela sträckan ner till hamnen behöver utvecklas. För vår del handlar det om att göra en mer välkomnande entré, för att kunna möjliggöra för ytterligare verksamheter.

Att Systembolaget väljer att stanna och bygga ut är viktigt.

– Det är en nyckelfaktor, säger Jonas Ivervall, näringslivschef. Systembolagets vara eller icke vara på stan har oroat handeln omkring torget i många år. Det har bland annat gått rykten om en flytt till Trosaporten. Nu kommer det inte att hända.

Mötesplatser = handel

Man har kommit så långt som till att peka ut centrala Trosa som strategiskt viktigt område. Nästa steg är att bena ut hur utvecklingen ska gå till. Precis som när det gäller Systembolaget, är Trosa kommun bakbunden när det gäller de flesta av fastigheterna och verksamheterna omkring torget.

– Knäckfrågan är hur vi kan samordna fastighetsägarsidan för att gagna den långsiktiga utvecklingen, säger Ivervall. Tar man en större stad som Nyköping som exempel, har de en paraplyorganisation som Nysam, där fastighetsägarna är aktiva deltagare och alla enas om saker som tillgänglighet, öppettider och utbud. Den dialogen har inte riktigt vi, även om vi har en god dialog med enskilda fastighetsägare. Där måste vi som kommun bli bättre.

Kommunen kan däremot se till att det finns bra ytor att träffas på. För om det är något modern forskning om tätortsutveckling visar, är det vikten av mötesplatser. Där du träffas, handlar du också. Mötesplatserna kan vara fysiska, men också konceptuella.

– Torgtorsdagarna är ett sådant exempel, säger Ivervall. Det är ett sätt att skapa liv på torget under hösten. I sådana fall ska vi inte vara inne och vara negativa för sakens skull, utan försöka se möjligheterna. ”Ja ja, vi får ha torget avstängt en dag i veckan under en månads tid, men det ger ju så många positiva effekter.”

Ett mer fysiskt exempel är Skolparken. Där äger kommunen marken.

– Den norra delen av skolparken, där det är lite av en stenöken, kan man utveckla, säger Ivervall. Det kanske går att hitta sätt för att få folk att stanna upp och prata där? Inom de här områdena är vi tacksamma om folk hör av sig med förslag. Hur kan vi göra en sådan plats bättre?

Vill se fler parkeringar

Ur handlarnas perspektiv finns det en fråga som är viktigare än alla andra: parkeringsmöjligheterna.

– Vi är i behov av fler parkeringsplatser, säger Erica Fjellstedt, en av de drivande handlarna i nätverket Trosa året om. Bristen på parkeringar är ett ständigt problem, inte bara på sommaren. Folk vill ha så nära till parkeringen som möjligt.

Och fler möjligheter till butiks­lokaler, tillägger hon.

På den punkten går det kanske att slå två flugor i en smäll. Parkeringen som ligger bakom apoteket har utvecklingspotential.

– Vår bedömning är att den här parkeringsytan inte är optimal, säger Linda Axelsson. Det finns bland annat en garagelänga som ligger och blockerar rätt mycket plats. Dessutom är gården inte direkt jättetrevlig för de boende i Trobos fastigheter.

Det här är givetvis bara hypotetiskt än så länge, men en lösning skulle enligt Axelsson kunna vara att bygga parkeringsgarage med butiks­lokaler ovanpå.

Nätverket Trosa året vill vara med och påverka utvecklingen.

– En förfining och förbättring är vi jättepositiva till, säger Erica Fjellstedt. Och vi vill gärna vara med och vara drivande i de här frågorna.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post