Artiklar ur tidningen ÖSP

Nyheter från Östra Sörmlands Posten

Kategori: Tystberga/Lästringe

Tystberga/Lästringe

Så ska E4 och samhälle knytas ihop

Behovet finns av ett mer trafiksäkert och gång- och cykelvänligt sätt att koppla ihop Tystberga samhälle med trafikplats Tystberga, som är knutpunkten för kollektivtrafiken i området. Så här går arbetet just nu.

Läs mer »