Bygga och bo

Överfullt avloppsnät tvingar Hölö till byggstopp

HÖLÖ. Politiken i Hölö är samstämmig: det lilla reningsverket i Wij ska bort. Man vill riva det, bygga bostäder på marken och ansluta avloppen till Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Men processen är dyr, tar tid och innan den är klar kan inte Hölö expandera. […]

Av | 2018-04-23T11:47:03+00:00 april 2018|Bygga och bo|

Politiker pressades av femteklassare: ”Hoppas de vuxna lyssnar på oss”

TROSA. Hur ser Trosas femteklassare på den kraftiga tillväxten i kommunen? Vilka konsekvenser ser de för framtiden? Det var utgångspunkten för den diskussion mellan klass 5A på Vitalisskolan och lokala politiker som anordnades av P4 Sörmland. […]

Av | 2018-04-23T11:32:12+00:00 april 2018|Bygga och bo, Utbildning|

Gnesta idrottshall drar allt närmare

GNESTA. Det långdragna arbetet med en ny idrottshall vid Hagstumosse tycks närma sig sitt genomförandestadium. Redan i vår beräknas markarbetena starta – och idrottsföreningarna gläds. Illustration/karta: Gnesta kommun/ETTELVA arkitekter […]

Av | 2018-03-19T11:02:56+00:00 mars 2018|Bygga och bo, Fritid, Hembygden, Sport|

Nej, du betalar inte dubbelt i samfälligheten

Om du bor i en samfällighetsförening och betalar en samfällighetsavgift för väghållning, snöröjning, belysning, VA och lekplats – betalar du inte dubbelt, eftersom sådant också betalas med skattemedel? Den frågan kom från en klurig läsare. […]

Av | 2018-03-19T10:27:27+00:00 mars 2018|Bygga och bo, Ekonomi|

Dolda fel eller köparens undersökningsplikt?

Många gör sin största affär i livet när de köper ett hus eller en bostadsrätt. Att ha is i magen under en budgivning och sätta drömhuset under en stor lupp är svårt när objekten på marknaden är få och intresset stort. […]

Av | 2018-03-19T10:25:38+00:00 mars 2018|Bygga och bo, Ekonomi, Miljö|

Seniorboende, barnomsorg och skola

– centrala frågor när Gnestas ytterområden diskuterar översiktsplanen GNESTA. I det pågående samrådet runt Gnestas Översiktsplan 2050 hölls den 26 februari ett informationsmöte i Stjärnhov. Inbjudna var byalagen i Stjärnhov, Björnlunda och Laxne, och från Gnesta kommuns sida deltog samhällsplanerare Alina Ruda och planeringschef Tomas Enqvist. […]

Av | 2018-03-05T11:11:08+00:00 mars 2018|Bygga och bo, Samhälle|

Heby slott och det långa perspektivet

Det såg lite ensamt ut ett tag, Heby slott, med mörka fönster och mera liv runt omkring än i den obebodda huvudbyggnaden. När fideikommissarie Lars von Engeström skulle sälja fick ryktet vingar. Vem skulle köpa? Var det sant att Zlatan fanns bland spekulanterna? Idag lyser fönstren igen och en familj har bott in sig på [...]

Av | 2018-01-08T10:31:59+00:00 januari 2018|Bygga och bo, Hembygden|

Infart Västra Trosa i korthet

TROSA. Infart Västra Trosa väcker debatt. Trafikverket har tillsammans med Trosa kommun tagit fram en vägplan för infarten – den har funnits utställd för synpunkter fram till den 9 januari, alltså samma dag som det här numret av ÖSP kommer ut. Här summerar vi några av de viktigare punkterna i förslaget. […]

Av | 2018-01-08T10:21:16+00:00 januari 2018|Bygga och bo, Samhälle|

Värt att veta om bygglov

TROSA. I september ordnade Företagarna Trosa-Gnesta en after work för byggbranschen där bland annat Trosa kommun var inbjudna att delta i en dialog med besökarna. Under eftermiddagen fick alla närvarande lämna sina synpunkter på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i kontakterna med Trosa kommun.  […]

Av | 2017-12-18T11:03:30+00:00 december 2017|Bygga och bo, Hembygden|

Vem ansvarar för gator och vägar?

Underhållet av gator och vägar är en av de frågor som engagerar oss medborgare allra mest. Ofta är det kommunen som – många gånger oförskyllt – får skulden för illa underhållna vägar. Faktum är att det finns flera aktörer som har vägunderhåll på sitt bord. […]

Av | 2017-12-11T11:56:35+00:00 december 2017|Bygga och bo, Samhälle|

Nyanländ bygger sitt eget hus

VÅRDINGE. Art Lab Gnesta har precis haft taklagsfest för sitt senaste projekt Det nya undantaget. I korta ordalag går projektet ut på att ge en nyanländ från Syrien möjlighet att själv bygga det hus han kommer att bo i. Bilden ovan: Undantagstillstånd: Mustafa Al Omar, Signe Johannessen och Erik Rören höll taklagsfest med glögg och [...]

Av | 2017-12-11T11:08:17+00:00 december 2017|Bygga och bo, Samhälle|

Rost – den nya trenden

TROSA/VAGNHÄRAD. Trenden med rost inom inredning verkar hålla i sig. Även hemma hos Gunilla Granberg. Hon har alltid tyckt om rostiga föremål. På ena ytterväggen till hennes och maken Gunnars hem samsas massor av gamla verktyg som fått en vacker rostig patina efter år utomhus. Men man kan också snabbt ”rosta” nyare föremål själv – [...]

Av | 2017-10-19T11:52:39+00:00 oktober 2017|Bygga och bo, Fritid|