Byggstart för ishall nr 2 närmar sig – och många fler spännande planer

Nu är det på väg att hända grejer på Ljungbackens IP. Förhoppningen är att komma igång med byggnationen av den nya ishallen till sommaren. Men betydligt fler saker planeras på idrottsplatsen, både på kort och lång sikt.

Den nuvarande ishallen i Järna ska få sällskap av ännu en ishall. Det är uterinken som syns på bilden som kommer att kläs in med tak och väggar.

Ljungbackens IP får två ishallar. Den nuvarande uterinken ska byggas in. Det här har ÖSP skrivit om flera gånger tidigare. Skillnaden nu är att den nya ishallen snart kan börja byggas. Järna kommundelsnämnd har sagt sitt och onsdagen den 14 april förväntas Södertäljes kommunstyrelse ge grönt ljus för produktionsstart.

– Direkt när det politiska beslutet väl har tagits kommer vi att skriva avtal med en entreprenör. Bygglov finns och upphandlingen är egentligen klar, men vi kan inte genomföra själva tilldelningen rent formellt innan vi har pengarna säkrade, säger Michael Andersson, chef för förening och anläggning på Södertälje kommun.

Jag antar att du därför inte kan avslöja vilka som ska bygga?

– Precis.

När papperna väl är på­skrivna, hur snabbt kan byggandet av ishallen komma igång?

– Det måste vi ha en diskussion med entreprenören om. Endast då vet vi mer exakt hur lång startsträckan är. Förhoppningsvis kan vi komma igång så fort som möjligt, naturligtvis, men jag kan inte peka ut någon exakt vecka eller månad.

I beslutsunderlget som kommunstyrelsen har att ta ställning till, står det dock att ambitionen är att börja bygga under sommaren. I sådana fall kan den nya ishallen var helt klar i december 2022.

Kostnaden för ishallsbygget är beräknat att landa på 48 miljoner kronor.

Läs mer: Här kan du läsa hela tidningen – intervju med Järna SK:s nya ordförande

Ishallen blir inte den enda nyheten på Ljungbackens IP de kommande åren. I en så kallad utredningskomplettering som nyligen togs upp i kommundelsnämnden, målas många planer upp. Du ser flera av dem här nedanför i faktarutan.

– Alla de detaljerna är inte helt huggna i sten. Poängen med att lyfta upp dem i ett sådant här politiskt inriktningsbeslut, är för att ha bättre koll på hur vi vill att det fortsatta arbetet på IP ska fortgå. Målet är att tillgodose en så bra bredd som möjligt, både när det gäller idrotter och åldrar. Det är inte bara ishockey och fotboll som gäller, även om det är de två största sporterna. Idrottsplatsen ska vara till för alla, säger Hanna Klingborg (MP), kommunalråd och ordförande i Järna kommundelsnämnd.

En av de största framtidsplanerna rör en ny idrottshall. Tre olika placeringar diskuteras, samtliga på idrotts­platsens område.

Ny sporthall?

– Det är en fråga som vuxit fram successivt, säger Michael Andersson. Men där är vi inte i närheten av något skarpt läge. Där får politikerna visa vägen över tid vilka prioriteringar de vill göra och hur allt ska finansieras. Vi behöver även en specifik utredning om en eventuell sporthall. För den skulle ha med så många delar av kommunens arbete att göra, och beröra allt från skola till förenings­liv.

OLIKA TIDSPERSPEKTIV I en ny utredningskomplettering gås planerna för Ljungbackens IP igenom. De olika punkterna är indelade i två delar: kort sikt, som innebär en tidsperiod om 1–3 år, samt lång sikt, som innebär en tidsperiod på 4–7 år. De långsiktiga planerna kräver en ny detaljplan för området och bör ske i samplanering med Tavestaskolans eventuella utbyggnad, framgår det av utredningen.

EXEMPEL Här är några av de mer kortsiktiga planerna och när de kan tänkas genomföras:

Multiyta/Uterink

Då den gamla uterinken byggs in, ska en ny uterink byggas för allmänhetens åkning.

Denna rink föreslås utformas så att den kan användas som en multisportyta även på

sommaren. Placeringen är tänkt att var precis intill den nya ishallen, på den nuvarande grusytan.

NÄR 2022.

Boulebaor

Fyra banor planeras på grusytan framför den nuvarande ishallen, alltså intill den tänkta multiytan. Anledningen till placeringen är för att en aktivitet som kan rikta sig även till äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga måste ha god tillgänglighet i form av närhet till parkering, möjlighet att nyttja toaletter i ishallen och möjlighet att skapa flera bra sittplatser.

NÄR 2022.

Mullebana

Föreslås anläggas i skogen norr om idrottsplatsen. Den kan med fördel anslutas till spårcentral, vindskydd och lekytor, som också planeras att byggas.

NÄR 2021.

Gräsplanen och friidrottsytan

Gräsplanen behålls och hålls i ett fungerande skick. Friidrottsytan kan uppdateras för att skapa löparbanor som är 400 meter. Upprustning av friidrottsytan föreslås att ske i flera steg alltefter att den idrottsliga verksamheten ökar.

NÄR 2021–2023.

Racketsporter

Tennisplanerna används inte så mycket idag och därför föreslås det att en tennisplan kan behållas och den andra kan byggas om till två padelbanor.

NÄR 2024.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post