Boende växer med ny avdelning – ska förhindra stora köer i äldreomsorgen

I fjol var det rekordstor kö till Trosa kommuns särskilda boenden. För att undvika liknande situationer i framtiden är det nu klart att Ängsgården i Trosa får en helt ny avdelning. Det skapar inte bara 11 nya boendeplatser, utan runt 12 nya jobb.

Färgkodning. De elva nya lägenheterna kommer att ha en färg vardera, så att det blir lättare för personerna med demenssjukdom att hitta hem. En surfplatta med bild på personen som bor där kommer även att sitta monterad på väggen utanför. Dörren går sedan att öppna med den hotellås-lösning som redan testats på Trosagården i ett par år – den boende har en nyckelbricka som öppnar den egna dörren automatiskt, men som inte funkar på någon annans dörr.

De som har hand om äldreomsorgen i Trosa kommun gör varje år en boendeplan där de tittar fem år framåt i tiden. Bedömningen har länge varit att det under 2023 kommer att behövas fler platser på de tre särskilda boendena Ängsgården, Trosagården och Häradsgården.

Pandemin ställde allt på ända. Under 2020 fanns det flera tomma platser, då runtflyttandet i landet stannade upp även bland äldre.

Så plötsligt smällde det till.

– De flesta vi ser vill flytta hit kommer från närkommuner som Nyköping och Södertälje. Mycket beror på inflyttning av yngre personer, där barn eller kanske barnbarn valt att flytta till Trosatrakten, säger vård- och omsorgschefen Fredrik Yllman.

Som mest var det 15 personer som väntade på boende.

– Vi blev lite tagna på sängen. Vi har inte haft kö på det här viset på många många år. Samtidigt vill jag vara väldigt tydlig med att vi inte lämnat folk vind för våg. Vi har säkrat upp att de fått den hjälp de behövt, antingen via mer hjälp i hemmet, korttidsplats på något av våra boenden
eller plats i en annan kommun, säger Helena Koch (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

33 platser totalt

Snabba beslut har tagits. Tidsplaner har tidigarelagts. Och nu har arbetet med att utöka Ängsgården, som ligger vägg i vägg med vårdcentralen i Trosa, redan påbörjats. Socialkontoret flyttar bort till nyrenoverade lokaler på Industrigatan redan nu i sommar. Två avdelningar på Ängsgården ska bli tre, 22 boendeplatser ska bli 33.

– Det handlar om elva nya demensplatser, då det stora trycket har varit främst på demensplatser. Just nu har vi ”bara” tre personer som väntar, men ser vi till våra egna prognoser behövs alla de här elva platserna i framtiden. Även om prognoser så klart alltid är kvalificerade gissningar och inte facit, säger Fredrik Yllman.

Den nya avdelningen ger även nya arbetstillfällen. Runt 12 totalt, meddelar Yllman.

LÄS MER: Hela tidningsuppslaget om planerna

Planerar att bygga till ytterligare platser

Är den här utbyggnationen tillräcklig – eller krävs det ännu mer framöver?

– Lite längre fram ska vi bygga om lokalerna på Trosagården, så att vi får en ny avdelning med tio platser där. Vi planerar även att bygga till ytterligare platser i våra boenden, men även det sker genom utbyggnad i de befintliga lokalerna. Den typen av tänk är mycket mer ekonomiskt försvarbart.

Så det är inte aktuellt att bygga ett helt nytt särskilt boende?

– Äldreboomen är ju nu. När den puckeln väl passerats, ser vi en minskning av ”äldre äldre”. Vi tror att vi med de här utbyggnationerna klarar oss bra och inte behöver bygga nytt.

LÄS MER: Socialchefen om flytten till bättre och säkrare lokaler

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post