Äldreomsorgen hyllas av invånarna i Trosa kommun

Äldreomsorgen i Trosa kommun är en av de bästa i landet. Det är vare sig styrande politiker eller subjektiva chefer som säger det (även om de säkerligen håller med), utan invånarna själva.

Nyckelfri hemtjänst är en av detaljerna som tagit äldreomsorgen i Trosa kommun framåt.

Fredrik Yllman

Trosa fortsätter att vara en av de bästa kommunerna att bo i. I SCB:s senaste medborgarundersökning är Trosa med och slåss i Sverigetoppen. Både inom områden där det framför allt är större kommuner som skördar framgångar och områden där det mest är mindre kommuner som briljerar.

Till den sistnämnda kategorin hör äldreomsorgen. I toppen syns bland annat Lessebo, Robertsfors, Kungsör och Gullspång – samtliga med under 10 000 invånare vardera. Här kommer Trosa med sina 13 700 invånare på delad andraplats, med 62 av 100 i betyg.

– Generellt sett i landet får äldreomsorgen sämre betyg än många andra områden. Det är därför lite extra glädjande att vi i Trosa får ett så pass gott omdöme. Vi har länge varit topp tio, och var till och med bäst i undersökningen för fyra år sedan, så det här är ett fint tecken på stabilitet. Jäklar vilken duktig personal vi har, säger kommunchefen Johan Sandlund.

”Imponerande”

ÖSP har skrivit om Trosas äldreomsorg vid flera tillfällen det senaste året. I höstas blev hemtjänsten nyckelfri, i december gick kommunens interna innovationsstipendium till smarta idéer inom hemsjukvården och i ett varmt mottaget reportage i nr 2 av ÖSP berättade vi om hästar som besökte Trosa­gården.

Fredrik Yllman är vård- och omsorgschef sedan ett par år tillbaka. Han är glad över att medborgarna fortsätter att vara nöjda med äldreomsorgen som bjuds.

– Det är oerhört glädjande att våra medborgare tycker att vi gör ett så gott arbete, vi anstränger oss verkligen för att medborgarna i Trosa ska få bästa möjliga äldre­omsorg. Att vi lyckas få till den här kvaliteten samtidigt som vi har en ekonomi i balans är imponerande.

Näst bäst bland 135 kommuner. Varför är Trosas äldre­omsorg så bra?

– Det beror främst på alla våra fantastiska medarbetare som 24 timmar per dygn, 365 dagar om året gör sitt yttersta för de äldre. Vår medarbetarundersökning visar också att våra medarbetare är bland de mest motiverade i Sverige. Sen försöker vi såklart hela tiden arbeta smart och satsa på rätt saker, exempelvis nyckelfri hemtjänst och andra digitala lösningar som frigör tid för omvårdnadspersonal att göra det de är bäst på, det vill säga mötet med de äldre.

Hur ska ni fortsätta hålla er på tårna? 

– Vi kommer göra allt för att hålla i och hålla ut, vi kommer fortsätta att satsa på vår personal för att de ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt vilket jag tror också visar sig i mötet med våra äldre. Vi kommer att fortsätta vår satsning på kompetensutveckling och då främst på interna utbildningar och att använda personalens kompetens på bästa sätt. Vi ska också hela tiden drivas av vad de som behöver vårt stöd har för behov och anpassa vår verksamhet efter det, våra äldre ska inte behöva anpassa sig efter oss.

Har ni några nya idéer som är på gång att genomföras?

– Det kommer att hända mycket även under 2020 där vi bland annat kommer att starta en dagverksamhet för personer med demens­sjukdom i Vagnhärad. Vi kommer att arbeta hårt med att säkra och förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Vi tittar också på att skapa ett team med många olika professioner som ska arbeta med intensiv rehabilitering i hemmet för att möjliggöra en ökad självständighet och att de som vill kan bo kvar längre i sin bostad.

Så många deltog

1 200 personer boende i Trosa kommun tillfrågades att vara med i undersökningen. Hälften av dem deltog, vilket gör undersökningen statistisk säkerställd. ÖSP kommer att återkomma till undersökningen i framtida texter.

SCB:s medborgarundersökning 2019

135 KOMMUNER Nära på hälften av Sveriges kommuner deltog. Undersökningen består av tre delar: Hur medborgarna tycker att det är att leva och bo i kommunen, hur de tycker att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de tycker att de kan påverka vad kommunen håller på med.

NÄSTAN ALLA 272 av Sveriges totalt 290 kommuner har varit med i undersökningen åtminstone en gång sedan 2005. 255 av de kommunerna har deltagit mer än en gång.

HÅRD KONKURRENS Konkurrensen är hård, då de flesta av kommunerna som deltar varje enskilt år är sådana som är nöjda över sitt arbete och vill ha ytterligare ett verktyg att slå sig själva för bröstet med. 

SIFFRORNA Skalan går från 1 till 100. Allt under 40 är icke godkänt. Över 55 betyder att invånarna är nöjda. Över 75 innebär att de är mycket nöjda.

STOR SKILLNAD Alla fyra kommunerna i ÖSP:s spridningsområde deltog 2019. Trosa ligger i Sverigetopp när det gäller det mesta. Gnesta behöver inte svettas, då kommunen ligger på eller över snittet inom de flesta områdena, och inte hamnar under ”icke godkänt”-nivån inom något område. Nyköping visar helt okej siffror, men har något att tänka på när det gäller medborgarnas syn på sitt inflytande, då det blir icke godkänt under den punkten. Södertälje har det tyngre, med lägre än snittet inom många områden, även om det bara är inom inflytande-delen som man inte får godkänt alls.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post